Vznik vakcinačného centra krajskí poslanci schválili a žiadajú ďalšie

Na zastupiteľstve Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) 15. 3. odznela kritika za neskorý vznik veľkokapacitného centra. Krajskí poslanci žiadajú vznik ďalších. Za podstatné považujú dostupnosť vakcinácie.

foto ilustračná (pixabay.com)

Po tom, ako sa NSK z dôvodu výdavkov nedohodol s Agrokomplexom, sa veľkokapacitné vakcinačné centrum (VOC) rozhodol otvoriť v Spoločenskej sále Spojenej školy v Nitre. Ide o samostatne stojacu budovu so samostatným vstupom. „Aj v prípade, že začne prezenčné vyučovanie a očkovanie bude prebiehať aj v pracovných dňoch, nebude dochádzať k stretnutiam študentov s ľuďmi čakajúcimi na očkovanie,“ uviedla riaditeľka úradu NSK Helena Psotová. Výhodou je, že patrí kraju a je tu jednoduchšia možnosť zabezpečiť stravovanie pre pracovníkov VOC.

V začiatkoch bude očkovanie prebiehať soboty a nedele. Vzľadom na príchod vakcín sa môže počet očkovacích dní v týždni rozšíriť.

Niektorí poslanci hovoria, že zriadenie veľkokapacitného centra prichádza neskoro. „Napríklad Žilina prvé vakcinačné centrum zriadila 13. februára, čo je viac ako mesiac,“ vyjadrila sa poslankyňa Martina Holečková. V porovnaní s počtami očkovaných v iných krajoch má pocit, že Nitriansky samosprávny kraj v tomto zaspal. Myslí si, že kraj by mal vyjsť v ústrety obyvateľom a zriadiť viac vakcinačných centier, opäť pritom porovnáva počet centier v iných krajoch.

V súčanosti sa v Nitrianskom kraji očkuje v nemocniciach v okresných mestách, podľa predsedu NSK sú ochotné zvýšiť mieru očkovania.

foto: Ministerstvo zdravotníctva SR

Postupne by mali vzniknúť aj ďalšie centrá, najmä tam, kde nie sú nemocnice, alebo kde si to lokalita bude vyžadovať, napríklad v Šali či Štúrove.

Iván Farkas, poslanec a starota obce Mužla tiež hovorí, že nie každý je ochotný cestovať: „Alfou a omegou je dostupnosť“. V druhom slede by kraj mal teda zabezpečovať vakcináciu vo väčšej miere, hoci možno nie vždy veľkokapacitného charakteru. Poslanec Kéry pripomul, že bližšia dostupnosť vakcinácie, znamená aj menšiu mieru mobilitu, ktorá teraz nie je žiaduca.

Predseda NSK Belica pripomína, že objednávky na očkovanie fungujú cez centrálny register, riešenie systematického objednávania s ohľadom na kraje a zároveň centralizovaný systém by zrejme znamenal ďalšie finančné náklady a chaos. „Kvôli zdraviu podporujem takúto aktivitu, len berete v úvahu, že to bude stáť peniaze,“ dodal Belica, pričom limitujúci je podľa neho aj počet vakcín a dodržanie zákonnosti. Na druhej strane poslankyňa Holečková hovorí, že ak nie sú centrá, nebudú ani vakcíny.

Otokar Klein by prijal, aby centrá boli v každom okresnom meste. Čo sa týka peňazí, verí, že kraj toľko financií má, aby neboli podmienkou.

Poslanec Štefan Štefek si myslí, že priestory Spojenej školy nebudú stačiť. Podľa jeho slov by po intervencii u ministrov bolo možné vybaviť aj Agrokomplex, ako príklad vhodnejšieho priestoru spomína ešte Mestskú športovú halu v Nitre.

Podstatné bude aj zriadiť systematický zoznam náhradníkov.

Krajské zastupiteľstvo na návrh poslanca Petra Oremusa schválilo uznesenie, podľa ktorého má Úrad NSK pripraviť jasný plán ďalšej vakcinácie s eventuálnym zvyšovaním kapacít očkovania.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password