Mestu už bolo doručené rozhodnutie o odpustení covidovej pôžičky

Mesto ju spolu s ďalšími samosprávami získalo ešte v roku 2020 ako kompenzáciu výpadku príjmov počas pandémie ochorenia COVID-19.

Informatívna správa o odpustení výpomoci bude súčasťou programu mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať vo štvrtok 19. októbra.

Mesto Nitra získalo na základe uznesenia vlády SR covidovú pôžičku v sume 1.834.157 eur.

Následne sa zaviazalo, že ju v období rokov 2024 až 2027 splatí v štyroch ročných splátkach v hodnote 458.539 eur. „V súlade so zmluvou mesto Nitra 11. júla 2022 požiadalo ministra financií Igora Matoviča o odpustenie jednotlivých splátok tejto návratnej finančnej výpomoci. S ohľadom na nevyhnutnosť konsolidácie verejných výdavkov bola žiadosť mesta 24. januára 2023 ministerstvom financií zamietnutá,“ uviedol mestský úrad.

Po rokovaniach so zástupcami samospráv napokon vláda v septembri 2023 rozhodla, že mestám a obciam pôžičky odpustí.

„Následne bolo rozhodnutie o odpustení návratnej finančnej výpomoci doručené 2. októbra aj mestu Nitra,“ konštatuje sa v informatívnej správe, o ktorej budú rokovať mestskí poslanci.

Foto: Mesto Nitra

Televízia Nitrička

Forgot Password