Nitrianska nemocnica má nové vedenie

Ministerstvo zdravotníctva SR odvolalo riaditeľov – veria, že urobili správny krok.

Podľa dostupných informácií sa ministerstvo rozhodlo zaviesť zmenu z čisto politických dôvodov, preto z funkcie riaditeľky Fakultnej nemocnice Nitra zosadili Jarmilu Mikušovú a ekonomického riaditeľa Martina Neštického. „Ministerstvo zdravotníctva SR za účelom zefektívnenia procesov riadenia FN Nitra s účinnosťou od 08. 04. 2020 pristúpilo k implementácii pôvodného modelu riadenia organizácie, v dôsledku ktorého rozhodlo o zmene štatutárneho orgánu, z kolektívneho – Rady riaditeľov na jedno-osobový štatutárny orgán – riaditeľa,“ informuje Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR.

Miesto dočasne nahradí chirurg a dlhoročný zamestnanec. „Do funkcie riaditeľa FN Nitra bol Ministrom zdravotníctva SR vymenovaný MUDr. Milan Dubaj, PhD. na dobu určitú, do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania,“ vysvetľuje Eliášová.

Na adresu dočasne vymenovaného riaditeľa sa vyjadril aj Branislav Ivan, cievny lekár FN Nitra, podpredseda združenia Lekárskych odborov: „Pozná Nitriansku nemocnicu, lekárov v nej a verím, že sa s ním bude oveľa lepšie diskutovať, napríklad aj o problémoch – najmä personálnych, lebo v tomto máme v našej nemocnici veľmi vážny problém.“

Milan Dubaj je okrem skúseného chirurga aj bratom Ľubice Pieseckej, ktorá zastáva post prednostky infekčnej kliniky, čo má podľa slov Branislava Ivana uľahčiť komunikáciu medzi vedením:

„Jasné, že sa lepšie poznajú, ale možno tá komunikácia bude jednoduchšia a budeme veriť, že jednoduchšie sa budú hľadať aj riešenia,“ prezrádza podpredseda združenia Lekárskych odborov.

Viac sa dozviete v reportáži TV Nitrička tu.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password