Vakcináciu v očkovacom centre má zabezpečovať 10 lekárov a 10 sestier, zvyšný personál bude hradiť kraj

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) bude očakávať refundáciu výdavkov. Nitra by mala mať veľkokapacitné očkovacie centrum otvorené od 20. marca.

zdroj: MZ SR

Nitra stále nemá veľkokapacitné očkovacie centrum (VOC), vakcinácia prebieha vo fakultnej nemocnici, očkovanie v zariadeniach sociálnych služieb zabezpečujú mobilné jednotky. Pôvodne malo veľkokapacitné centrum vzniknúť v areáli Agrokomplexu, a to už začiatkom marca. Napokon bude v priestoroch Spojenej školy na Slančíkovej ulici.

Koordináciu očkovania proti ochoreniu Covid-19 majú z poverenia ministerstva zdravotníctva na starosti samosprávne kraje. Nitrianska župa má tému VOC preberať 15. marca na mimoriadnom zasadnutí krajského zastupiteľstva.

Župa centrum pripravuje v spolupráci s nemocnicou siete Agel v Komárne.

zdroj: FN Nitra

Spolupráca má trvať od 20. marca do 31. decembra 2021. „Očkovanie bude zabezpečovať 10 lekárov a 10 zdravotných sestier – hradených zdravotnými poisťovňami,“ uvádza materiál mimoriadneho zastupiteľstva. Zvyšný personál má byť hradený z rozpočtu NSK. Ide o 1 farmaceuta, 4 zdravotné sestry a 20 administratívnych pracovníkov. Počty sa môžu meniť podľa vývoja situácie.

Kraj očakáva refundáciu.

Výdavky majú byť čiastočne refundované buď prostredníctvom projektu a výzvy ministerstva zdravotníctva alebo formou paušalizácie výdavkov zo strany rezortu.„Navrhujeme financovanie zabezpečiť presunom z programu 7 – Doprava Prímestská autobusová doprava . Zníženie rozpočtu neohrozí financovanie prepravy vo verejnom záujme do 17. mája 2021, keď bude na Zastupiteľstvo predložený Záverečný účet za rok 2020 a návrh rozdelenia prebytku hospodárenia za rok 2020,“ informuje materiál.

zdroj: TV Nitrička

Výdavky sú predbežne rozdelené do troch kategórií.

K jednorazovým výdavkom patria napríklad prístroje a zariadenia či informačné tabule. Pravidelné mesačné výdavky pôjdu na prenájom kójí, energií a upratovanie. Pravidelné denné výdavky zahŕňajú mzdy a odvody pracovníkov. Potrebné bude zabezpečenie likvidácie biologického odpadu v sume 150 € denne, dezinfekcia alebo stravovanie pre 45 osôb v sume 450 € denne. Viceprimátor Nitry Daniel Balko, ktorý je zároevň krajským poslancom uviedol, že NSK vyčíslil sumu za zriadenie na 800 tisíc €. „Ja si myslím, že mesto v období, keď sme mali zabezpečovať testovanie iniciatívne z našej strany, robilo maximum, čo sme mohli, ale teraz je naozaj rad na iných inštitúciách, aby vstúpili do zodpovedného správania,“ vyjadril sa viceprimátor na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password