NKN vyhlasuje grantovú výzvu na pomoc ľuďom z Ukrajiny. Súvisí s aktuálnou zbierkou

Granty môžu pokryť napríklad náklady na materiálne vybavenie súvisiace so vzdelávaním a voľnočasovým programom odídencov a zabezpečenie kapacít odborného personálu poskytujúceho pomoc odídencom (prekladatelia, psychológovia, tútori).

foto ilustračná: pixabay.com

Grantový program Nitrianskej komunitnej nadácie je určený neziskovým organizáciám a občianskym iniciatívam v Nitre, ktoré poskytujú pravidelnú pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou z Ukrajiny. O podporu sa však môžu uchádzať aj samotní odídenci z Ukrajiny, ktorí hľadajú útočisko v meste pod Zoborom.

Odídenci, ktorí chcú o grant žiadať individuálne, budú potrebovať odporúčanie od Mesta Nitra – napr. z centra COMIN, od organizácie pôsobiacej v meste Nitra alebo od obyvateľa mesta Nitra – môže ísť o občana SR alebo cudzinca s dlhodobým pobytom.

Cieľom programu je podať ľuďom pomocnú ruku v krízovom období života.

„Táto grantová výzva priamo súvisí s verejnou zbierkou ,Nitra pomáha Ukrajine‘, ktorú sme vyhlásili 23. marca. K 1. aprílu sa v nej vyzbieralo takmer 1700 Eur. Zbierka pokračuje ďalej a tiež projekty, ktoré sa prihlásia do výzvy, nemajú stanovený konkrétny termín uzávierky. Máme v pláne podporovať ich pribežne na základe pribúdajúcich finančných prostriedkov zo zbierky,“ povedala Ľubica Lachká, správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie.  

foto ilustračná: pixabay.com

Spomína sa aj možnosť preplatenia kurzov slovenčiny, liekov, stravy pre deti, špeciálnych potravín či lekárskych úkonov. Náklady budú posudzované na základe akútnosti. K predloženej žiadosti bude potrebné predložiť stanovisko lekára.

Maximálna výška finančnej podpory pre jeden projekt je 500 eur.

„Žiadosti budú posudzované priebežne dva krát do mesiaca, vždy k 1. a 15. dňu v danom mesiaci. O poskytnutí grantu rozhoduje nezávislá komisia, zložená z členov správnej rady Nitrianskej komunitnej nadácie, zástupcov Mesta Nitra a expertov z Nitry v oblasti humanitárnej pomoci,“ uvádza Nitrianska komunitná nadácia.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password