Mesto získalo z UNICEF-u vyše 636.000 eur na pomoc utečencom

Peniaze sú určené na pomoc deťom a rodinám utečencov.

Ako vyplýva z materiálu, o ktorom budú rokovať mestskí poslanci na svojom rokovaní 27. apríla, peniaze sú určené na rôzne aktivity v roku 2023. „Pracovný plán finančnej a odbornej podpory UNICEF-u bol vypracovaný na základe podpísaného memoranda. Slúži pre oblasť plánovania a koordinácie aktivít na úrovni samospráv v oblasti vzdelávania, sociálnych služieb a ochrany detí, sociálnej súdržnosti, integrácie, participácie v oblasti kultúrnych a spoločenských aktivít,“ informoval mestský úrad.

Podľa mestského úradu je Nitra po Bratislave mestom s druhým najväčším počtom vojnových utečencov z Ukrajiny.

Viac ako polovica poskytnutých financií je určená na zlepšenie prístupu detí a utečencov k vzdelávaniu. Ďalšie zdroje majú pomôcť v poskytovaní informačných služieb a pri sociálnom a kultúrnom začlenení utečencov do spoločnosti.

V spolupráci s UNICEF-om a Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) im pomáha v zariadení Blue Dot Comin. Ide o centrum, ktoré je určené hlavne pre rodiny, matky s deťmi a pre ľudí z ohrozených skupín, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Oficiálne bolo otvorené 2. marca.

zdroj foto: Ministerstvo vnútra SR

Televízia Nitrička

Forgot Password