Mesto si plánuje vziať úver na financovanie projektov z foundov EÚ

Ako informovala radnica, krátkodobý úver má byť v hodnote do desať miliónov eur.

Dôvodom pre vzatie úveru je podľa mestského úradu významný administratívny nesúlad pri projektoch a s ním spojené meškanie platieb na ich financovanie.

„Na zosúladenie procesu je nutné prijať krátkodobé finančné zdroje. Tie budú využité na predfinancovanie oneskorených platieb zo strany riadiacich orgánov a na dodržanie záväzkov voči dodávateľským spoločnostiam, ktoré jednotlivé projekty realizujú,“ vysvetlil magistrát.

Radnica očakáva, že čerpanie preklenovacieho úveru bude do jedného roka.

„Splácaný bude došlými platbami z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu,“ doplnil mestský úrad. Prijatie úveru musia ešte schváliť mestskí poslanci, ktorí o ňom budú rokovať na svojom zasadnutí vo štvrtok 21. septembra.

Televízia Nitrička

Forgot Password