V mestskej časti Vráble-Dyčka vyrastie nové sociálno-zdravotnícke zariadenie

Práce na výstavbe projektu „Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou do 30 miest v obci Vráble“ sa začnú počas tohto mesiaca.

Nezisková organizácia Lienka DD získala na realizáciu projektu finančné prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Cieľom realizácie projektu je zvýšiť kapacity sociálno-zdravotných služieb pre seniorov v meste, informovala radnica.

Nové zariadenie vyrastie v mestskej časti Dyčka. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu sú vyčíslené na 3.675.924 eur, čo je podľa zmluvy aj maximálna výška schválenej dotácie. V prípade vzniku výdavkov, ktoré nie sú celkovými oprávnenými výdavkami a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa projektu a jeho udržanie počas doby udržateľnosti, zabezpečí zdroje financovania na úhradu takýchto výdavkov prijímateľ dotácie. Práce na realizácii projektu majú byť ukončené do 30. júna 2025.

Zdroj foto: vrable.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password