Organizácie sa stále môžu zapojiť do Týždňa dobrovoľníctva

Neziskové i verejné organizácie, ale aj neformálne skupiny občanov, majú ešte dva dni na to, aby zaregistrovali svoje aktivity do blížiaceho sa Týždňa dobrovoľníctva.

Ako uviedli organizátori, podujatie sa bude konať od 20. do 26. mája, registrácia je možná do 30. apríla.

Nitrianske centrum dobrovoľníctva pripomenulo, že aktivity do 16. ročníka kampane môžu nahlásiť aj samosprávy a verejné organizácie. „Napríklad školy, múzeá, nemocnice alebo zariadenia pre seniorov. Registrácia je možná prostredníctvom oficiálneho webu www.tyzdendobrovolnictva.sk,“ doplnili členovia centra.

Záujemcovia sa môžu v dňoch medzi 20. a 26. májom zúčastniť na dobrovoľníckych aktivitách, ktoré ponúkajú jednotlivé organizácie.

„Každý sa môže zapojiť. Či už to bude pomoc pri maľovaní plota a lavičiek, sprevádzaní seniorov, príprave hier pre deti, čistení okolia, prekladoch do angličtiny a pri ďalších rozmanitých aktivitách. Program pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky bude zverejnený 2. mája,“ informovali organizátori.

Zdroj foto: tyzdendobrovolnictva.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password