SPU bude vzdelávať žiakov a mládež v správnom výbere potravín

Vzdelávací program ponúkne viaceré kreatívne a zábavné aktivity aj učiteľom.

„SPU ako jediná univerzita na Slovensku bude na základe úspešne podanej žiadosti v programe EIT Food vystupovať ako FoodEducators v rokoch 2024 – 2025,“ uviedla hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová.

Ako doplnila, FoodEducators je potravinový program, ktorého cieľom je podporovať zdravý a udržateľný výber potravín medzi mladými ľuďmi.

Zároveň ich má povzbudzovať, aby sa stali nositeľmi zmeny, ktorú potravinový systém potrebuje.

Vzdelávací program ponúkne aktivity aj učiteľom. „Sú zamerané na zapojenie mladých ľudí, najmä školákov. Poskytuje ľahko dostupné a na vedeckých podkladoch založené materiály na vzdelávanie o potravinách. Cieľom je, aby sa žiaci základných a stredných škôl mohli stať lepšie informovanými a uvedomelými spotrebiteľmi budúcnosti,“ vysvetlila Chosraviová.

FoodEducators zapája do aktivít viaceré subjekty, okrem učiteľov a žiakov sú to aj univerzity či mimovládne organizácie.

Zastúpenie má vo viacerých európskych krajinách. „Cieľom projektu je podporovať pedagógov, aby učili mladých ľudí o potravinách, ktoré jedia, a aby začali uvažovať o kariére v agropotravinárstve,“ povedala koordinátorka aktivít v rámci FoodEducators Adriana Kolesárová.

Televízia Nitrička

Forgot Password