Šaľa získala peniaze na vybudovanie cyklotrás

2,5 milióna eur z Plánu obnovy na vybudovanie cyklotrás na vybudovanie vnútromestskej cyklotrasy bude využitých na celkovú dĺžku zhruba päť kilometrov.

Realizácia diela by sa mala začať v lete tohto roka, informoval primátor Jozef Belický.

Cyklotrasa bude viesť od stanice cez Ulicu SNP pri cintoríne a pri kruhovej križovatke.

Pokračovať bude dvoma vetvami, jedna pôjde cez Vlčanskú a Dolnú ulicu, druhá bude viesť cez centrum mesta, pešiu zónu k amfiteátru. Tam sa dve vetvy stretnú a vyústia k násypu na Školskej ulici.

Cyklotrasa je súčasťou dlhodobého zámeru mesta prepojiť železničnú a autobusovú stanicu s najväčším zamestnávateľom v regióne, Duslom Šaľa. „Trvá to celé roky. Začali sme vybudovaním cyklotrasy z Veče do Dusla, urobila sa časť cyklotrasy pri stanici a na Ulici SNP a projekt budovania cyklotrás bude už onedlho pokračovať,“ skonštatoval Belický.

zdroj foto: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password