Kúpalisko Podhájska potrebuje nové rozhodnutie o čerpaní vody z termálneho vrtu

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vyhovelo protestu prokuratúry, ktorá podala protest vo veci čerpania vody z geotermálneho vrtu v termálnom kúpalisku Podhájska, uviedla to hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR a Úradu špeciálnej prokuratúry Zuzana Drobová.

Vec sa tak vracia opäť na príslušný okresný úrad. Prevádzkovateľ kúpaliska bude musieť zabezpečiť všetky podklady potrebné na vydanie nového právoplatného rozhodnutia. „Následne môže byť vydané nové rozhodnutie, na základe ktorého bude možné čerpať vodu,“ vysvetlila Drobová.

Prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) Nitra podal pred časom protest vo veci čerpania vody z geotermálneho vrtu v Podhájskej.

Podľa neho neboli splnené zákonné podmienky na vydanie rozhodnutia o povolení čerpať podzemné geotermálne vody. „Správny orgán zároveň nekonal so zástupcom štátu ako vlastníkom geotermálnej vody. Rozhodnutie tak vydal príslušný okresný úrad bez toho, aby sa uskutočnilo zisťovacie konanie a vo výroku ukladal povinnosti a priznával práva subjektom, ktoré neboli účastníkmi konania,“ konštatoval prokurátor.

Nitrianska KP upozorňovala predovšetkým na nesprávne povolenie na vypúšťanie vôd z bazéna do okolitého prostredia, neurčité stanovenia povinností a skutočnosť, že pred vydaním rozhodnutia okresným úradom nebolo zabezpečené zisťovanie vplyvov na životné prostredie.

Za právne sporné prokurátor považoval aj samotný odber vody, pretože prevádzkovateľ kúpaliska nepreukázal vlastníctvo k vrtu, z ktorého čerpá podzemné vody a nemal ani potrebný súhlas Slovenskej republiky na čerpanie vody.

V rozpore so zákonom bola podľa prokuratúry riešená aj takzvaná reinjektáž, teda technológia, ktorá zabezpečuje, aby sa voda vrátila bez akejkoľvek biologickej či chemickej kontaminácie do prameňa pomocou druhého vrtu tak, aby sa vzácne, mineralizované vody z prameňa nestratili. „Oprávnenosť požiadaviek KP Nitra aktuálne potvrdilo MŽP SR. Prokuratúra poukázala na porušenie ustanovení vodného zákona, zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ale aj zákona o správnom konaní. Rozkladová komisia ministerstva životného prostredia dala prokurátorovi za pravdu,“ doplnila Drobová.

Zdroj foto: tkpodhajska.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password