Stále výstavy Agrokomplexu odrážajú súčasnosť aj minulosť: Ponúkajú svetelné efekty, optické ilúzie a svetlo na konci tunela

Krátka prechádzka medzi svetelnými efektami a optické ilúzie ukazujú, ako nás ovplyvnil život s Covidom a zdôrazňuje podstatu poľnohospodárstva.

Prvýkrát si nové expozície návštevníci mohli pozrieť v rámci májového podujatia Noc múzeí a galérií. Umiestnené sú v pavilóne C na nitrianskom Agrokomplexe, ktoré ich uvádza ako stále výstavy, vidieť ich teda mohli aj návštevníci nedávnej Gardenie a sprístupnené budú tiež počas najbližšieho víkendu 5. a 6. júna, kedy bude pre verejnosť otvorený areál Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre.

Krátka prechádzka medzi svetelnými efektami a optickými ilúziami.

Tak sa dajú opísať spomínané expozície. V úvode vstupujete doslova do tunela, kde „ponahľajúce sa postavy“ na stenách tunela spomaľujú „až sa úplne zastavia, tak ako sa zastavil život v celej krajine. Pandémia nás donútila prehodnotiť priority, vážiť si čas strávený s rodinou, dbať o fyzické i duševné zdravie a naplno pochopiť význam slov pokora, trpezlivosť a spolupatričnosť,“ opisuje úvodnú myšlienku Životu s Covidom výstavisko.

Cez tunel sa dostanete k Produkčnej krajine (foto: NH)

Postupne sa zdôrazňuje potravinová sebestačnosť a to, čo sa deje pod zemou.

Ďalšou zastávkou je teda výstava Programu rozvoja vidieka, ktorá začína časťou Produkčá krajina. Aj tá využíva moderné technológie a svetelné efekty, ktoré spolu s 3D prvkami a audiom vytvárajú obraz krajiny počas 4 ročných období. Započujete tak spev vtákov, búrkové hromy aj fúkanie vetra. Dôraz tu bol podľa Agrokomplexu kladený na „produkciu obilnín, olejnín, zeleniny, s priamym prepojením na poľnohospodárstvo ako také“. Svet Pod zemou ukazuje s použitím tzv. mappingu rast koreňovej zeleniny a hospodárenia s vodou.

Ako vyzerá život pod zemou ukazujú ďalšie časti expozície (foto: NH)

Návštevníci sa môžu odfotiť v izbách, ktoré vytvárajú optickú ilúziu.

Gravitačné zákony sa tu ignorujú. V nasledujúcej časti výstavy sa môžete odfotiť v tradičných izbách, pričom „stojíte“ napríklad na strope, alebo na jazyku obrovskej kreslenej kravy. Nachádza sa tu aj špeciálne upravené zrkadlo, ktoré dokáže zobraziť dvoch oproti stojich ľudí ako jeden celok. Audio-vizuálne prvky sa vracajú pri sukni, na ktorú sú premietané folklórne ornamenty, dozrievania plodín a žatva. „Rodina v záverečnej fáze expozície nám pripomína vzácnosť ľudskej prítomnosti a rodinnej pohody, ktorá, ako nám pandémia ukázala, nie je samozrejmosťou. Pozitívnou bodkou je povestné svetlo na konci tunela,“ mieni výstavisko.

foto: NH

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password