V Ponitrianskom múzeu sa bude rozprávať o starých Germánoch

Ponitrianske múzeum v Nitre ponúka svojim návštevníkom ďalšie rozprávanie z cyklu prednášok o archeológii.

Ako uviedli organizátori, archeologička Jaroslava Ruttkayová bude 4. mája sprevádzať účastníkov po stopách starých Germánov. Témou prednášky budú výsledky archeologického výskumu v Beladiciach, ktorý sa konal v časti Pustý Chotár v rokoch 2009 až 2010.

„Záchranný výskum sa tu realizoval na trase výstavby rýchlostnej cesty R1 a osobitne prispel poznaniu archeologických pamiatok zvlášť z mladšej doby kamennej a doby rímskej,“ pripomenuli organizátori.

Ako doplnili, pri výskume bola odkrytá časť germánskej osady z 2. až polovice 5. storočia. „Okrem typických germánskych obydlí sa našli aj zásobné jamy a pece. Popri domácich hrnčiarskych výrobkoch, bronzových sponách a železných nástrojoch je výnimočný počet predmetov importovaných z Rímskej ríše a rímskych provincií,“ doplnilo múzeum.

Sériu prednášok venovaných archeológii ukončí rozprávanie Daniela Bešinu. Jeho prednáška o archeológii popravísk na Slovensku sa bude v priestore múzea konať 11. mája.

Zdroj foto: Nitriansky hlásnik

Televízia Nitrička

Forgot Password