Unikátna porovnávacia mapa okresu Bánovce nad Bebravou

Vydavatelia máp zo stredného Slovenska pripravujú unikátnu porovnávaciu mapu okresu Bánovce nad Bebravou.

Komparáciou historickej mapy Jána Lipského z roku 1806 a súčasnej podrobnej cestnej mapy Slovenska môžeme pozorovať mnoho geografických rozdielov. Porovnaním starej a súčasnej mapy nájdeme viaceré geografické a priestorové súvislosti. Taktiež po kartografickej stránke sa líši najmä spôsob zaznačovania prvkov v mape. Pripravovaná porovnávacia mapa okresu na hornej Nitre predstaví unikátnosť mapy Uhorska z 19. storočia od známeho kartografa Jána Lipského. Dozviete sa, čo všetko sa zmenilo v okolí Bánoviec po viac než dvesto rokoch.

Kolorovaná medirytina Generálnej mapy Uhorska z roku 1806 je významným kartografickým dielom skladajúcim sa z 12 mapových listov.

Na vtedajšiu dobu veľmi presnú a nezvyčajne podrobnú mapu vytvoril Ján Lipský, popredný európsky kartograf, rodák zo Sedličnej pri Trenčíne.

„Na prvý pohľad sú badateľné rozdiely napríklad vo vyznačení sídiel. Kým Lipský bodovými značkami, tzv. symbolmi, vyjadruje predovšetkým hierarchiu, aby vynikli správne centrá oblasti, tak v podrobnej mape od VKÚ Harmanec je zástavba vyjadrená plošným zákresom. Nadčasovosť Lipského mapy je aj v tom, že Lipský vyznačil v mape napríklad kúpele, jaskyne, hostince, mlyny či samoty symbolmi, ktoré kartografia používa s malými zmenami dodnes, ako to môžeme vidieť v porovnávacej súčasnej mape VKÚ,“ hovorí redaktor a kartograf Bohuš Schwarzbacher.

Mapa Uhorska z roku 1806 patrila medzi najpresnejšie kartografické diela 19. storočia.

Porovnávacia mapa okresu Bánovce nad Bebravou a okolie kedysi a dnes bude spracovaná v mierke 1:80 000. Slúžiť môže aj turistom pre účel spoznávania tohto regiónu a zároveň zberateľom či historikom, ktorých nadchnú najmä historické súvislosti spojené s kartografickým dielom. Mapa bude aj vhodnou didaktickou pomôckou pre študentov, či učiteľov pri hodinách dejepisu, ale aj pri vyučovaní kartografie.

V mape bádateľ nájde aj užitočné informácie o obciach, mestách i zaujímavých atraktívnych turistických miestach nachádzajúcich sa v okrese.

Aktuálne zaujímavosti ako aj historické informácie získava priamo v regióne projektová manažérka Lucia Košíková. „Aby mala mapa výpovednú hodnotu pre všetkých užívateľov, počas tohto obdobia spolupracujeme s miestnymi samosprávami, kultúrnymi inštitúciami, štátnymi archívmi, podnikateľmi v cestovnom
ruchu a miestnymi turistickými organizáciami. Zapracovaním zozbieraných aktuálnych dát, historických informácií, zmien v krajine a nových možností z hľadiska cestovného ruchu do mapy, pomôžeme zviditeľniť a zatraktívniť tento región aj vďaka unikátnej porovnávacej mape Bánovce nad Bebravou a okolie kedysi a dnes,“
uzatvára Lucia Košíková, vysvetľujúc čo všetko mapa bude obsahovať.

Mapa Jána Lipského ako súčasť expozície múzea máp Každého zaujíma história svojho rodného kraja, ako to bolo kedysi, kadiaľ viedli cesty, čo stálo namiesto hospodárskych budov, alebo ako sa vyvýjala sídelná infraštruktúra. V súčasnosti ľudia radi porovnávajú históriu so súčasnosťou a táto pripravovaná mapa im v tom poslúži. Dokonca ju môžu vidieť aj v Slovenskom múzeu máp, nachádzajúcom sa pri Banskej Bystrici.

Zdroj foto: VKÚ Harmanec

Televízia Nitrička

Forgot Password