Žiaci nebudú musieť nosiť rúška počas vyučovania

Od dnešného dňa nebudú rúška povinné pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom v triede počas vyučovania.

Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Výnimka však platí iba v triedach, to znamená, že rúška sú naďalej povinné na chodbách, v jedálni či v šatniach.  V prípade detí vo vyšších ročníkoch a v prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti povinné.

K úprave vo vyhláške prišlo po dôkladnom medziodborovom zvážení viacerých faktorov – dlhodobej záťaže a miery akceptácie rúšok zo strany detí, ako aj psychosociálneho dopadu na mladšie školopovinné deti.

„Téma bola už dlhší čas predmetom intenzívnej diskusie medzi odborníkmi a rezortom školstva. Odborníci sa rozhodli pre cestu vyváženého kontrolovaného rizika (uzavretý kolektív) a psychosociálneho benefitu pre deti,“ informoval ÚVZ SR na svojej stránke.

Nosenie rúšok u detí však ÚVZ aj naďalej odporúča a považuje ho za účinnú prevenciu voči vírusom SARS-CoV-2 či ďalších nákazlivých respiračných ochorení, ako je napríklad chrípka a jej podobné ochorenia.

Televízia Nitrička

Forgot Password