Zelená farba okresu Nitra prináša ešte viac voľnosti

Väčší počet bodov Covid automatu je v zelených okresoch bez obmedzení.

K základným opatreniam aj v zelených okresoch, ktoré sa nachádzajú v najmiernejšom stupni Covid automatu – vo fáze Monitoring – patrí nosenie rúšok. V Nitrianskom okrese sú povinné v interiéroch spoločných priestorov a v exteriéroch pri hromadných podujatiach. Výnimky pri nosení rúšok a respirátorov majú:
•    deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti
•    osoby so závažnými poruchami autistického spektra
•    osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
•    osoby pri výkone športu
•    fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania
•    osoby nevesty a ženícha pri sobáši
•    výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu
•    tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania
•    zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám
•    osoby v čase potrebnom na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania
•    osoby v čase nevyhnutnom na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
•    osoby pri návšteve prírodných kúpalísk, wellness, umelých kúpalísk vrátane akvaparkov.

Aktuálne je vo fáze Monitoring povolené očkovanie proti Covid-19 aj pre deti vo veku od 12 rokov.

S rúškami, ale bez obmedzení.

Pohyb v zelenom okrese nie je obmedzený. Bez obmedzení je aj cesta do práce, pobyt v prírode v rámci individuálneho športu v okrese aj mimo neho. Bez obmedzení je tiež návšteva múzeí, galérií, výstavných siení, knižníc a reštaurácií. Povolené sú tiež návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb a väzniciach, ale aj botanických záhrad, bazénov a plavární. Fitnes centrá sú: „povolené s podmienkou dodržania maximálneho počtu 50 osôb alebo 15 m2 na osobu,“ hlási automat.

Obchody a služby sú otvorené s dodržaním hygienických opatrení.

Ubytovacie zariadenia sú otvorené vrátane wellnessov a reštaurácií. Wellnessy, akvaparky a kúpele sú: „povolené s dodržaním podmienky max. 50% kapacity na 1 sektor resp. max. počet osôb do 1000,“ uvádza Covid automat. Taxi služby fungujú s podmienkou nosenia rúška (respirátora) na tvári a pravidelného vetrania.

Bez obmedzení prebieha aj výučba na školách. Teoretická a praktická výučba v autoškolách je povolená za dodržania podmienok Covid automatu pre teoretickú časť: „1 účastník na 15 m2 (ak plocha nedosahuje 150 m2, tak max. povolený počet účastníkov je 10), dodržiavanie hygienických opatrení“. Pri praktickom výcviku by sa malo auto dezinfikovať po každom účastníkovi. V prípade výcviku na motorke musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení používajú.

Profesionálny šport má zelenú. Pre divákov platia pravidlá pre hromadné podujatia.

Platí, že hromadné podujatia sú povolené s kapacitou na sedenie do 75 % a kapacitou na státie do 50 % (interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb). Obrady ako sobáše, krsty sú povolené s kapacitou na sedenie do 75 % (interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb). Kapacita na státie je do 50% (interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb). Pohreby nemajú kapacitné obmedzenia. Kapacitné podmienky sa majú dodržiavať aj na svadobných hostinách, oslavách a karoch.

foto ilustračné: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password