Zariadenie, ktoré pomáha autistom začleniť sa do spoločnosti

Začiatkom apríla v Nitre otvorili Zariadenie sociálnych služieb Lienka. Nevyužívaný priestor im poskytlo mesto. Klub rodičov autistických detí ho za pomoci sponzorov prerobil na nepoznanie.

2. apríla sme si pripomenuli Svetový deň povedomia o autizme. V tento deň sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Zariadenia sociálnych služieb LIENKA, pri klube rodičov autistických detí v Nitre. Klientom je poskytovaná sociálna služba – špecializované zariadenie ambulantnou formou. Podľa slov vedúcej prevádzky zariadenia, Vlasty Klbikovej, je na Slovensku nedostatok centier, ktoré pripravujú klientov s poruchami autistického spektra na život v komunite.

Priestory zariadenia sa nachádzajú v mestskej časti Dolné Krškany. Nevyužívané priestory klubu poskytlo mesto. Prešli rozsiahlou rekonštrukciou a za pomoci sponzorov sa zmenili na nepoznanie. ,,Zariadenie prijalo prvých troch klientov od 15. mája, kapacita zariadenia je 12 osôb. Momentálne prebieha proces adaptácie, klienti sa oboznamujú s prostredím, spoznávajú sa navzájom so zamestnancami a zamestnanci sa takisto snažia klientov čo najlepšie spoznať. Adaptačný proces je veľmi dôležitý, je východiskom pre ďalšiu prácu s nimi. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, každý má svoje špecifiká, svoje individuálne potreby, ktoré musíme poznať. Súčasťou našej prevádzky je individuálne plánovanie potrieb klienta,” hovorí vedúca zariadenia.

,,Pod vedením odborných zamestnancov klienti vykonávajú rôzne činnosti, ktorými sa precvičuje motorika, jemná motorika, kognitívne a pamäťové funkcie či orientácia v priestore. Klienti radi riešia matematické a logické úlohy, poznávajú okolie, majstrujú, riadi hrajú rôzne hry, ktoré sú zamerané na logické myslenie a učia sa orientovať v priestore. V zariadení máme kuchyňu, je to priestor, kde sa klienti učia starať sa o domácnosť, pripravovať jednoduché pokrmy, umyť, utrieť riad a pozametať. Postupne sa budeme učiť zložitejšie úkony, napríklad varenie a pečenie. Je to príprava na samostatný nezávislý život, samozrejme, že zo strany zamestnancov dostanú takú mieru podpory, akú skutočne potrebujú,” dopĺňa Klbiková.

Mamička klienta Adama je spokojná, že jej syn navštevuje toto zariadenie, pretože zariadenia tohto druhu sú veľmi potrebné. „Keby náš syn zostal doma, tak by sa postupne všetky zručnosti, ktoré nadobudol počas vyučovacieho procesu, stratili,“ hovorí mamička autistického chlapca. „Síce je to náročné na dochádzanie, keďže nie sme z Nitry, ale mám pocit, že to má veľa benefitov. Je vidno, že to robili rodičia, ktorí majú dieťa postihnuté touto diagnózou. Toto zariadenie je úplne prispôsobené ich potrebám,” konštatuje.

Marko Mikulášik

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password