Vráble upozorňujú občanov, aby sa testovania zúčastnili v mieste svojho bydliska. Hľadajú aj zdravotníkov

Z takmer 6000 ľudí, ktorí sa v meste zúčastnili 2. kola plošného testovania, bolo vyše 2000 cezpoľných. Podľa radnice je dôležitá presnosť a objektívnosť údajov z testovania.

V súvislosti s nadchádzajúcim 3. kolom plošného testovania mesto Vráble informuje občanov o jeho podmienkach. Cieľom testovania, ktoré sa bude konať 23. a 24. januára je podľa mesta tiež identifikácia miery a rozsahu rozšírenia ochorenia COVID-19 v jednotlivých okresoch Slovenska. „Dôležitá je presnosť a objektívnosť týchto zistení. Len tak bude možné správne nastaviť opatrenia na zamedzenie ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19. Prísnejšie v okresoch s vyššou mierou pozitivity vykonaných testov, menej prísne v okresoch s priaznivejšími výsledkami,“ uvádza mesto.

Občania sa preto majú zúčastniť testovania v mieste svojho skutočného bydliska.

Testovanie v meste Vráble je určené len pre občanov, ktorí tu majú trvalý pobyt, v meste žijú alebo pracuju. Nie je určené pre obyvateľov iných obcí, ani obcí z iného ako Nitrianskeho okresu.

Vo Vrábľoch sa 2. kola testovania zúčastilo cez 2000 cezpoľných: Mesto počas tejto soboty a nedele pretestovalo 5979 ľudí, s pozitívnym výsledkom odchádzalo 156 z nich. Ide o 2,61 %. Testovania sa zúčastnilo 3812 ľudí s trvalým pobytom vo Vrábľoch, pozitivita sa prejavila v 78 prípadoch. Cezpoľných bolo podľa radnice 2167, pozitívny výsledok malo 80 ľudí.

„Od zistenej miery pozitivity vykonaných testov tiež závisí, či sa v okrese Nitra bude realizovať ďalšie plošné testovanie a či na stanovené výnimky zo zákazu vychádzania bude potrebné od 3. 2. 2021 sa preukázať novým certifikátom o negatívnom výsledku testu z ďalšieho testovania, ktorému by ste sa museli podrobiť v období od 27. 01. 2021,“ vysvetľuje mestský úrad.

Na zabezpečenie prípadného pokračujúceho testovania bude mesto potrebovať ďalších zdravotníkov.

Kvalifikovaní zdravotnícki pracovníci, ktorí môžu 23. a 24. januára vykonávať odber biologického materiálu pre antigénové testy, sa majú hlásiť na sekretariáte primátora mesta na telefónnych číslach 037/7777011, resp. 0915 570 966 alebo cez email sekretariat@vrable.sk s uvedením svojich kontaktných údajov.

Odberné miesta budú v sobotu a v nedeľu otvorené od 7.00 do 19.00 s prestávkou od 12.00 do 13.00 hod. (zdroj: vrable.sk)

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password