V rámci Roku M. R. Štefánika v Ponitrianskom múzeu uvedú novú výstavu

Dejiny 1. svetovej vojny a zákulisie mierových rokovaní predstavia dokumentujúce fotografie.

Netýka sa síce len Milana Rastislava Štefánika, no je úzko spätá s daným historickým obdobím. „Trianonská mierová zmluva bola súčasťou systému mierových zmlúv uzavretých na parížskej mierovej konferencii. Nástupnícke štáty Rakúsko-Uhorska ju vnímali diametrálne odlišne. Pre Československo, Rumunsko a Kráľovstvo SHS (od roku 1929 Juhoslávia) sa základom ich zahraničnej politiky stalo úsilie o zachovanie povojnového usporiadania,“ pripomína dejinné udalosti múzeum.

Výstavu Trianonská mierová zmluva 1920 múzeum sprístupní verejnosti od 19. júla do 16. augusta 2021.

Návštevníci sa dozvedia viac o histórii Trianonu a Versaillského mierového systému, či o vytvorení zahraničného a domáceho odboja v čase 1. svetovej vojny, vzniku Československej republiky a zaujímavých momentoch zo zákulisia mierových rokovaní.

Fotodokumentácia pochádza z Českej tiskovej kanceláře, Historical Society of Pennsylvania, Hoover Istitution and Archives, Jan and Betka Papanek Foundation, Masarykovho ústavu a archivu AV ČR, Slovenskej národnej knižnice a Slovenského národného archívu. Výstava vznikla v rámci Roku M. R. Štefánika s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a Vlády SR.

Televízia Nitrička

Forgot Password