V Dolných Krškanoch sa našlo pohrebisko staré 4000 rokov

V roku 2018 bolo pri výstavbe areálu spoločnosti Muehlbauer objavené rozsiahle pohrebisko. Počas nasledujúceho roka sa podarilo odkryť 75 hrobových celkov, ktoré obsahovali kostrové pozostatky. V súčasnosti je hrobov približne 200.

Pohrebisko pochádza zo staršej doby bronzovej, približne 2000 rokov pred Kristom. V areáli sa nachádzajú aj sídliskové jamy, ktoré predpokladajú, že na vtedajšom území sa nachádzala osada i pohrebisko. „Nález pohrebiska je vždy veľmi vzácny, pretože pochovávali nebožtíkov aj so vzácnymi predmetmi, z ktorých vieme získať veľa informácií,“ vyjadrila sa k nálezu vedúca výskumu, archeologička Monika Gabulová.

V ženských hroboch sa našli šperky, v mužských zas objavili kamenné hroty šípov, bronzové dýky či sekery.

Rozdielne bolo i pochovávanie mužov a žien – ženy boli uložené na ľavom boku, smerom na východnú stranu a muži naopak, na pravom boku a smerom na západ. Nálezisko odhalilo aj veľké množstvo detských hrobov, ktoré neraz obsahovali aj dve pochované deti v jednom hrobe. Medzi kuriozity patrí aj nález dvoch mužov, ktorí boli pravdepodobne zabití šípom.

Všetky dobové nálezy skončia v Archeologickom ústave, ľudské pozostatky budú skúmať antropológovia.

Viac sa dozviete z nasledujúcej reportáže TV Nitrička https://tvnitricka.sk/pohrebisko-stare-4000-rokov/

Televízia Nitrička

Forgot Password