Univerzity v Nitre sú pripravené pomôcť a podporiť ukrajinských študentov a vedeckých zamestnancov

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre spolu s Univerzitou Konštantína Filozofa (UKF) sa pripojili k pomoci ukrajinským obyvateľom.

„SPU v Nitre, ako jedna z ochrankýň európskej humanistickej tradície so snahou dosiahnuť univerzálne poznanie, je pripravená pomôcť študentom a vedeckým pracovníkom z Ukrajiny, ktorí v dôsledku zložitej situácie v krajine budú nútení opustiť svoju vlasť, aby mohli na pôde SPU v Nitre pokračovať v štúdiu a vo svojej práci,“ informuje univerzita na svojej stránke.

SPU ubezpečuje študentov z Ukrajiny a vedeckých pracovníkov o svojej solidarite.

Univerzita je pripravená podporiť študentov a univerzitných kolegov z Ukrajiny a zachová pri tom rešpekt voči ich postaveniu a danej situácii. K pomoci sa pridáva aj UKF a vyjadruje súdržnosť s obyvateľmi Ukrajiny. „Vzhľadom na ozbrojený vojenský konflikt na Ukrajine vedenie Univerzity Konštantína Filozofa vyzýva všetkých zahraničných študentov, aby sa v prípade potreby obrátili na Študentské centrum UKF,“ píše sa na stránke školy.

Študenti môžu kontaktovať manažéra centra alebo určených poradcov.

Televízia Nitrička

Forgot Password