Testovať sa bude aj vo Vrábľoch a v okolitých obciach

Dve mestá a 60 dedín Nitrianskeho okresu sa pripravilo na plošné testovanie obyvateľov. V obciach majú rôzny systém – časenky aj rezervačný formulár. Niektorí občania budú uprednostnení.

foto ilustračná: archív TV Nitrička

Vo Vrábľoch sa bude 1. kolo antigénového testovania konať v sobotu 9. 1. a v nedeľu 10. 1. od 7.00 do 19.00 hod. s obedňajšou prestávkou od 12.00 do 13.00 hod. Na 8 pripravených odberových miestach (OM) sú obyvatelia rozdelení podľa miesta trvalého bydliska.

  1. OM A – budova mestského úradu (hlavný vstup) – osoby s trvalým pobytom na sídlisku Žitava a na ulici Žitavská
  1. OM B – budova mestského úradu (vstup od Lidl) – osoby s trvalým pobytom na sídlisku Lúky 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
  2. OM – Hlavná ulica (bývalá budova Prima banky) – osoby s trvalým pobytom na sídlisku Lúky 38A, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67
  3. OM – ZŠ s MŠ Lúky (telocvičňa) – osoby s trvalým pobytom na sídlisku Lúky 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
  4. OM – ZŠ Levická (telocvičňa) – osoby s trvalým pobytom na uliciach Bernolákova, Hurbanova, Chalupkova, Kollárova, Kukučínova, Levická 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 15A,15B, 15C, 15D, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47A, 49, 51, 53, 55, 57, Sládkovičova
  5. OM – štadión FK Spartak Vráble – osoby s trvalým pobytom na uliciach Dukelská, Levická 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, Partizánska, Podmájska, Poštová, Sídl. Kaška, Šafárikova, Školská, Záhradná
  6. OM – športová hala T18 – osoby s trvalým pobytom na uliciach 1. mája, Cintorínska, Družstevná, Hlavná, Hliníková, Hviezdoslavova, Kostolná, Krátka, Martina Benku, Moravská, Nám. Kpt. Nálepku, Okružná, Orechová, Štúrova, Za Humnami
  7. OM – Kultúrny dom Dyčka – osoby s trvalým pobytom v mestskej časti Dyčka, na uliciach Staničná, Vinohrady a osoby s trvalým pobytom mesto Vráble (bez konkrétnej adresy), pracovníci vrábeľských závodov bez trvalého pobytu v meste Vráble, vrátane cudzincov
  8. OM – Kultúrny dom Horný Ohaj – osoby s trvalým pobytom v mestskej časti Horný Ohaj a pracovníci vrábeľských závodov bez trvalého pobytu v meste Vráble, vrátane cudzincov

„Žiadame Vás o dodržanie uvedeného rozdelenia podľa miesta trvalého pobytu. Zaťaženie jednotlivých odberových miest tak bude rovnomerné a čas čakania na testovanie kratší,“ uvádza vrábeľská radnica.

Občania sa majú vo Vrábľoch riadiť harmonogramom podľa začiatočného písmena priezviska a priradených časových intervalov. Pre tých, ktorí v meste nemajú trvalý pobyt ale tu napríklad pracujú, vyhradili osobitné OM.

Abecedný harmonogram (zdroj: MÚ Vráble)

Testovanie v okolitých obciach

Okrem miest Nitra a Vráble patrí do Nitrianskeho okresu aj 60 obcí, v ktorých bude prebiehať antigénové testovanie, presnú organizáciu nájdete na webstránkach jednotlivých obcí.

„Do testovania sa zapojili všetky obce. Spolu vytvorili 70 OM,“ potvrdila prednostka Okresného úradu v Nitre Eva Hajdamárová. V niektorých obciach sa bude testovanie konať len počas jedného víkendového dňa. Podľa prednostky sa obce Kapince a Malé Zálužie spojili, pre obyvateľov bude vytvorené jedno OM v Malom Záluží. Tu budú uprednostnené tehotné ženy, ľudia so zdravotným znevýhodnením a rodičia s deťmi.

foto ilustračná: fb Prezídium HaZZ

Napríklad v obci Paňa, ktorá má približne 347 obyvateľov, sa bude testovať na 1 mieste v kultúrnom dome iba v nedeľu 10. 1. od 8.00 do 20.00 h s prestávkami na dezinfekciu a občerstvenie (12.00 – 13.00 h, 18.00 – 18.30 h). Občania sa majú riadiť harmonogramom, ten je zostavený podľa čísel domov.

Občanov z iných miest tu otestujú po 18.30 h v prípade, že budú otestovaní miestni obyvatelia a osoby, ktoré tu pracujú či podnikajú.

K ešte menším obciam patrí Ľudovítová. Cez 200 obyvateľov tu má najbližší víkend možnosť zúčastniť sa testovania len v sobotu. Obec Štitáre uvádza, že 3 kolá testovania budú prístupné len pre obyvateľov od 10 rokov s trvalým pobytom v Štitároch. Testovanie tu bude prebiehať iba počas sobôt, pripravený je harmonogram podľa ulíc.

Veľké Zálužie vzhľadom na počasie a zabezpečenie plynulejšieho priebehu zriadilo na svojej webstránke rezervačný systém.

Občania si tak môžu vybrať deň a čas, kedy sa dostavia na OM. Ak sa preukážu registračným emailom, budú uprednostnení. Obec žiada občanov, aby boli tolerantní a hlásili sa najmä tí, ktorí potrebujú negatívny certifikát pre výkon svojej práce. Jedno OM bude fungovať oba nadchádzajúce víkendové dni.

Cabaj-Čápor s počtom obyvateľov cca 4000 začína s testovaním už dnes 8. 1. od 16.00 h, pokračovať bude až do nedele.

Občania si môžu vybrať z 3 OM, pričom na všetkých budú priebežne rozdávané časenky. Každá dospelá osoba môže prevziať maximálne 2 časenky. Testovanie je prednostne určené pre občanov, ktorí potrebujú výsledok testu ako povinný doklad pre cestu a nástup do práce.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password