Pripomíname si výročie 1. písomnej zmienky o Nitrianskom biskupstve

Zachovaný opis písomnej zmienky je uložený vo Vatikánskom apoštolskom archíve.

Foto: Nitriansky hlásnik

Nitrianske dejiny siahajú do dávnej minulosti. Keď si spomenieme, čo sme sa učili o Svätoplukovi, Konštantínovi a Metodovi, nie je vôbec prekvapivé, že práve Nitrianske biskupstvo si v týchto dňoch pripomína už 1140. výročie prvej písomnej zmienky o našom území. „Akého teritoriálneho rozsahu bolo Nitrianske biskupstvo vo svojich začiatkoch ťažko určiť. Na základe archeologických výskumov možno však určiť, že nitrianskemu kniežatstvu a neskoršie aj biskupstvu v Nitre patrilo nielen dnešné juhozápadné Slovensko, ale aj územie Spiša, Novohradu a Gemera a pravdepodobne aj územie Zadunajska (Vyšehrad v Maďarsku a Ostrihom),“ tvrdí dnes Nitrianske biskupstvo.

Biskupstvo sa spomínalo ešte v júni 880 v bule s názvom Industriae tuae, v preklade „Tvojej usilovnosti“. Vtedajší pápež Ján VIII. ju adresoval kniežaťu Svätoplukovi a potvrdil ňou pravovernosť Metoda.

Metod bol zároveň ustanovený za arcibiskupa svätej cirkvi moravskej, no ešte predtým bol istý čas väznený. Na Veľkej Morave v tomto období prebiahli zložité nábožensko-politické zmeny. Konštantín, ktorý v kláštore pred smrťou prijal rehoľné meno Cyril, zomrel ešte v roku 869, Metod tak pokračoval v organizovaní kresťanstva spolu s ich žiakmi.

Konštantínova a Metodova činnosť často narážala na odpor bavorských biskupov a úzko súvisela s politickou samostatnoťou Veľkej Moravy. Situácia sa tak menila aj podľa aktuálne vládnucich panovníkov a pápežov.

Práve pápež Ján VIII. sa pričinil o Metodove vyslobodenie z väzenia a v roku 880 bulou opäť povolil používanie slovanského bohoslužobného jazyka.

Metod pokračoval vo svojich úlohách do roku 885, kedy zomrel a za svojho nástupcu určil Gorazda. Slovanskí kňazi potom boli z Veľkej Moravy vyhnaní, samotná veľkomoravská tradícia sa však na Veľkej Morave udržala. Vplyvom vyhnaných kňazov – žiakov solúnskych bratov, sa posunula napríklad aj do Čiech, Dalmácie a slovanských krajín Macedónie a Bulharska.

„Originálny text buly sa nezachoval, ale jej opis je obsiahnutý v kódexe z Monte Cassina z 11. storočia vo Vatikánskom apoštolskom archíve,“ informuje Biskupstvo Nitra.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password