Poradňa: Ako pristupovať k odmenám za školské výsledky detí?

Vo vzduchu je cítiť príchod letných prázdnin, výlety, seriály a dlhé dva mesiace voľna… Zaslúžia si deti za svoju predchádzajúcu snahu odmenu? Spýtali sme sa psychologičiek aj našej redakcie.

foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Odovzdávanie vysvedčení a príchod letných prázdnin má síce tento rok pre koronakrízu trochu iný nádych, no napriek tomu sa spája s otázkou odmeňovania za prácu detí počas školského roka. Hoci, povedzme si pravdu, odmenu by si neraz zaslúžili skôr rodičia a učitelia.

Prešlo síce už niekoľko rokov, no aj naša redakcia si ešte pamätá na školské časy.

Redaktorka Dominika hovorí, že u nich sa vysvedčenie riešilo najmä slovnou pochvalou, prípadne nejakou sladkosťou od babiek. „Mne sa najviac páčilo, keď v obchode dávali za vysvedčenie banánky.  Ale od našich neviem, či sme niečo dostávali. Úplne nám stačilo, že sme doma,“ vraví Dominika.

foto: pixabay.com

U Barbory bolo zvykom dostávať darčeky najmä na narodeniny, meniny, Vianoce či Deň detí. Odovzdanie vysvedčenia sa za sviatok teda nepovažovalo. „Ale to nevadí, bolo o mňa vždy postarané a nikdy som sa nebála ísť rovno po udelení vysvedčenia domov, ako niektorí moji spolužiaci,“ spomína si Barbora.

Na názor, v prípade nie práve ukážkových školských výsledkov, sme sa spýtali aj odborníčky – školskej psychologičky. Určite vás neprekvapí, že reagovať krikom a výčitkami nie je ten správny smer. „U menších detí by sa mohlo stať, že pri ďalšom podobnom vysvedčení sa bude veľmi báť prísť domov,“ pripomína Lenka Matušíková, školská psychologička, ktorá aktuálne pôsobí na Strednej zdravotníckej škole v Nitre.

V prípade, že sa dieťaťu nedarí, rodič by mal podľa nej zasiahnuť skôr. Už počas školského roka predsa na známkach a hodnoteniach vidí, ako na tom dieťa je. „Ak sa dieťa neučí, nechce sa mu alebo si nevie samo poradiť s učebnou látkou, rodič by mal pomôcť, komunikovať s dieťaťom a zaujímať sa, kde je problém. Pomôcť mu s učením, zabezpečiť doučovanie alebo motivovať dieťa, aby sa učilo,“ tvrdí Lenka Matušíková.

Dopĺňa ju Mária Halamová, školská psychologička zo Základnej školy kniežaťa Pribinu v Nitre: „V prípade slabších výsledkov je vhodné vyzdvihnúť, v čom bolo dobré a o predmetoch, v ktorých nedosiahlo také dobré výsledky, viesť skôr diskusiu v zmysle, čo si myslí, prečo nemá také dobré výsledky, čo by sa s tým dalo robiť, ako by si s tým vedelo poradiť ono samé a pod.“. Neodporúča dieťa porovnávať so súrodencom alebo inými, porovnávať môžeme len výsledky daného dieťaťa. Vhodné je tiež premyslieť nejakú stratégiu do budúceho školského roka.

V prípade menších detí má rodič vytvárať dieťaťu režim, počas ktorého sa môže venovať učeniu bez rozptyľovania. Apropo, poznáte pojem „toxický stres“?

foto: pixabay.com

„Koncoročný výsledok dieťaťa na vysvedčení je sčasti aj obrazom rodiča – jeho záujmu o dieťa,“ pripomína psychologička zo SZŠ. Môžeme povedať, že výsledok je tak aj istým obrazom práce učiteľov.

Naša šéfredaktorka Miriam si spomína, že odmeňovanie za známky u nich doma v minulosti nebolo zvykom, napriek tomu mali s bratom ukážkové známky. „Ja túto možnosť pri svojom dieťati praktizujem. Nevidím v tom kupovanie si známok, ale určitý druh motivácie, akoby svetlo na konci tunela, ktoré dieťa vidí po dlhej a namáhavej ceste. Tak prečo ho neodmeniť za celoročnú snahu? Dary za vysvedčenie nie sú veľké, ale vždy potešia,“ hovorí Miriam.

S názorom sa stotožňuje aj psychologička Lenka Matušíková: „Dieťa by nemalo mať pocit, že si ho kupujeme za dobré známky. Je to povinnosťou dieťaťa učiť sa, je to aktuálne práca, ktorú vykonáva a rodičia by to mali oceniť, ale nie ,zaplatiť za to‘“. Príliš drahé dary alebo peniaze neodporúča.

Psychologička Mária Halamová by materiálne odmeny nevolila. Vhodnejší je podľa nej spoločne strávený čas. „V prípade materiálnej odmeny ako vonkajšej motivácie neposilňujeme vnútornú motiváciu, ktorá je pre úspech v živote kľúčová,“ tvrdí Mária Halamová.

Odmenou nemusí byť len hmotná vec.

Prípadnú hmotnú odmenu, samozrejme, treba prispôsobiť veku dieťaťa, sprevádzať by ju mala aj slovná pochvala. Podľa odborníčky nie je dôležitý len výsledok, ale aj snaha, čas a energia vynaložená počas roka. Aký spôsob zvolíte pri svojom dieťati vy, je na vás. „Rozhodne treba s deťmi zaobchádzať s láskou, venovať im svoj čas, veľa sa rozprávať, ale dávať aj hranice a dôsledne ich kontrolovať,“ zdôrazňuje na záver Lenka Matušíková.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password