Dopady koronakrízy: Domáce násilie počas padémie narastá

V spojitosti s koronakrízou sa v minulom roku do popredia dostala téma domáceho násilia. Polícia jednotlivé prípady zo slovenských domácností individuálne vyhodnocovala a realizovala v súlade s platnou legislatívou.

„Neváhajte obrátiť sa na políciu či už ako obeť alebo svedok,“ vyzýva polícia a zdôrazňuje, že číslo 158 je tu pre ľudí. Zo štatistík polície vyplýva, že v rámci sledovaných trestných činov bolo v Slovenskej republike v roku 2020 spáchaných „príbuzným“ celkovo 1461 trestných činov, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 55 prípadov. Konkrétne, v prípade trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby bolo v roku 2020 zistených 477 trestných činov, čo je v porovnaní s rokom 2019 viac o 72 prípadov.

Ak viete o domácom násilí, neváhajte kontaktovať políciu na linke 158 alebo osobne na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru skôr, ako sa bude násilie stupňovať.

Problematika domáceho násilia si vyžaduje efektívne riešenia a jedným z nich je inštitút vykázania podozrivého z týrania z domácnosti. Počet vykázaní zo spoločného obydlia realizovaných príslušníkmi PZ každoročne stúpa a príslušníci PZ v čoraz väčšej miere využívajú tento inštitút, čo dokazujú aj čísla. Zatiaľ čo v roku 2018 bol počet vykázaní 844, v roku 2019 to bolo 892 a v roku 2020 až 1045 vykázaní zo spoločného obydlia.

Je dôležité, aby obete o domácom násilí nemlčali a niekomu sa zdôverili, môže to byť príbuzný alebo akákoľvek iná osoba, ktorej dôverujú.

„Samozrejme, treba mať na pamäti, že závažné prípady domáceho násilia (týranie blízkej osoby a zverenej osoby) sa často končia zo strany polície návrhom na podanie obžaloby, pričom sadzba v základnej skutkovej podstate tohto trestného činu začína na 3 až 8 rokov,“ uvádza polícia.

Zložky polície sú aj v čase pandémie povinné prijať a preveriť každé oznámenie domáceho násilia. Prípady individuálne vyhodnocujú a realizujú v súlade s platnou legislatívou.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password