Podporu dostanú projekty zamerané na boj s pandémiou ochorenia COVID-19

Nitrianska komunitná nadácia (NKN) podporí deväť projektov, ktoré sa uchádzali o pomoc z prvého ročníka grantovej výzvy Syncreon pomáha Nitre počas pandémie. Celková výška dotácií na jednotlivé aktivity presiahne sumu 10.000 eur.

Cieľom grantového programu je podporiť organizácie a občianske iniciatívy, ktoré poskytujú pomoc obyvateľom Nitry v boji s pandémiou ochorenia COVID-19.

Do termínu uzávierky bolo predložených 19 projektov. Výberová grantová komisia, zložená zo zástupcov spoločnosti Syncreon Slovakia a členov Správnej rady NKN rozhodla o dotácii pre deväť z nich.

„Radi by sme podporili každý z predložených projektov, no rozpočet na grantový program nie je bezodný. Preto komisia vyberala najmä tie, ktoré nemôžu, alebo nevedia byť financované z iných zdrojov a sú teda naozaj odkázané práve na takúto pomoc,“ uviedla PR manažérka nadácie Natália Zákopčanová.

Maximálna výška podpory je 1200 eur na jeden projekt, nie všetky však žiadali plnú sumu.

„Program je realizovaný prostredníctvom takzvaných rýchlych grantov, to znamená, že termín na predkladanie projektov bol podstatne kratší, než je to pri iných programoch nadácie. Taktiež pridelené finančné prostriedky budú vybraným projektom poskytnuté v podstatne kratšom čase, a to zhruba do dvoch týždňov od uzávierky prijímania žiadostí,“ vysvetlila Zákopčanová.

foto: ilustračná, zdroj: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password