Pandémia naďalej ruší omše a zatvára mestské úrady

Po opatreniach, ktoré pribudli ešte pred sviatkami v Nitre, koronavírus sprísnil aj situáciu v Levickom a Topoľčianskom okrese.

foto ilustračná (pixabay.com)

Vo viacerých regiónoch Nitrianskeho kraja sa pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu sprísňujú hygienické opatrenia. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Leviciach vydal novú vyhlášku, ktorá vstupuje do platnosti od stredy 30. decembra.

Okrem iného sa v nej už aj v okrese Levice zakazuje konanie sa spovedí a bohoslužieb za prítomnosti veriacich.

Zakázané je aj organizovanie hromadných podujatí v interiéri aj v exteriéri, podávanie jedál v zariadeniach verejného stravovania či konanie sa firemných posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov a nápojov.

Ako sa uvádza vo vyhláške, zákaz sa nevzťahuje na pohrebný obrad, krsty, sobáše a bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou s cieľom online vysielania. Umožnené sú aj spovede osobám, ktoré sú v nebezpečenstve smrti, vrátane spovedí v rizikových prevádzkach. „Kňaz a sprevádzajúca osoba musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou. Povolené sú aj rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzťahu,“ uvádza sa vo vyhláške RÚVZ v Leviciach.

Nárast počtu ochorení na COVID-19 už pred niekoľkými dňami obmedzil aj činnosť levického magistrátu. Momentálne si vyžiadal opatrenia aj na Mestskom úrade v Topoľčanoch.

„Oznamujeme občanom, že kancelária prvého kontaktu aj matričný úrad sú aktuálne z karanténnych dôvodov zatvorené. Overovanie listín ani pokladnica nie sú k dispozícii. Na podanie pošty môže verejnosť využiť schránku v zádverí kancelárie prvého kontaktu. Úradné záležitosti bude možné vybaviť od 7. januára,“ informovala topoľčianska radnica.

foto: NH

Do odvolania je od 16. 12. zatvorený aj Mestský úrad v Nitre, svoje záležitosti by ste mali riešiť telefonicky alebo e-mailom

Kontakty na oddelenia nitrianskeho mestského úradu nájdete nižšie

Televízia Nitrička

Forgot Password