O klientov v zariadeniach sociálnych služieb sa môžu starať aj zamestnanci s pozitívnym testom

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) podľa nového ustanovenia zaradila medzi osoby v osobitnom režime aj zamestnancov Sociálnej poisťovne či pohrebných služieb.

Pracovníci zariadení sociálnych služieb (ZSS) sa môžu vo výnimočných prípadoch starať o klientov aj s pozitívnym testom na ochorenie COVID-19, avšak nesmú mať príznaky ochorenia. Umožnila to vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá upravuje izoláciu pozitívnej osoby a karanténu kontaktov, ktorá je účinná od dnešného dňa.

„Obdobne ako v prípade zdravotníckych pracovníkov, aj u pracovníkov zariadení sociálnych služieb v prípadoch, ak je potrebné zabezpečiť neodkladnú starostlivosť o klienta v zariadení sociálnych služieb a nie je možné zabezpečiť iného pracovníka ZSS ani z okolitých zariadení sociálnych služieb, bude možné, aby pracovník v ZSS, ak je pozitívny a nemá klinické príznaky, poskytoval zdravotnú starostlivosť osobám pozitívnym na ochorenie,“ ozrejmila hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

Pracovník, ktorý má pozitívny test na COVID-19, musí dodržiavať prísne hygienické štandardy. Musí používať respirátor FFP3 bez výdychového ventilu, ochranné okuliare alebo štít a tiež nepremokavý ochranný plášť s dlhým rukávom alebo jednorazový ochranný oblek.

Medzi osoby v osobitnom režime po novom patria aj zamestnanci Sociálnej poisťovne a jej pobočiek, pohrebných služieb, pracovníci určení poskytovateľom letových prevádzkových služieb, pracovníci určení prevádzkovateľom medzinárodného letiska a ďalšie osoby, o ktorých tak rozhodne regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo príslušný orgán verejného zdravotníctva. Spomínané osoby môžu naďalej chodiť do práce, ak sú pozitívne testované, ale nemajú klinické príznaky ochorenia COVID-19.

Televízia Nitrička

Forgot Password