NSK doteraz vydal ambulantným lekárom 55.000 antigénových testov

Ambulantní lekári v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) vo svojich ordináciách vykonávajú antigénové testy na ochorenie COVID-19, uviedol lekár NSK Ľubomír Ševčík, ktorý vydal pokyn testovať v ambulanciách ešte vo februári.

testovanie covid 19

Lekár NSK tak reagoval na podnet primátorov a starostov z Nitrianskeho okresu, ktorí kraj žiadali, aby sa aktívnejšie zapojil do zriaďovania odberových miest. „Máme cez 490 poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti primárneho kontaktu a zdravotnou starostlivosťou je aj testovanie. NSK dostal 100.000 antigénových testov, ktoré môže podľa požiadaviek týmto poskytovateľom zdarma distribuovať. Ide o takmer 500 ambulancií, čo znamená, že testovanie pre celý NSK bude takto zabezpečené,“ uviedol pred časom Ševčík.
Podľa jeho slov už ambulantní lekári testujú, koľko ich však reálne vzorky odoberá nespresnil. „V celom kraji je 460 lekárov primárneho kontaktu plus špecialisti a nie každý z nich testuje len tých pacientov, s ktorými má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Lekár NSK môže testovanie kontrolovať, keďže ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale či a v akom množstve budú lekári vzorky odoberať je na ich zvážení a na rozhodnutí samotných pacientov,“ vysvetlil Ševčík.

Ako zdôraznil, testovanie priamo v ordináciách je už v súčasnosti rozbehnuté a počet odberov by sa mal postupne zvyšovať. „Doteraz sme ambulantným lekárom vydali 55.000 kusov antigénových testov,“ dodal Ševčík.

foto: ilustračná, zdroj: unsplash.com

Televízia Nitrička

Forgot Password