Nové tabule v jazyku menšín

Nitriansky samosprávny kraj dá 71-tisíc na výmenu dopravných značiek v jazyku národnostnej menšiny na začiatku a konci obcí.

Hlavnou témou na poslednom krajskom zastupiteľstve sa stal návrh na výmenu zvislých dopravných značiek. Krajský poslanci prijali uznesenie na základe novely zákona, ktorá nadobudla svoju účinnosť začiatkom februára minulého roka.

Novela nariadila zmenu farby označenia začiatku a konca obcí v jazyku národnostnej menšiny. Táto zmena bude stáť župu 71-tisíc eur.

„Pozadie nápisu sa mení z modrého na biele. Pôvodné biele písmo na tmavom podklade teda po novom nahradí čierne písmo na bielom pozadí,“ uviedla Oľga Prekopová, hovorkyňa NSK.

Povinné využívanie dvojjazyčného označenia na začiatku a konci obce majú tie, ktorých občanom patrí minimálne 20 % niektorej z národnostných menšín. Podľa zákona číslo 204/2011 o používaní jazykov národnostných menšín Z. z. sa píše : „V obci podľa § 2 ods. 1 sa popri názve obce v štátnom jazyku uvádza aj označenie obce v jazyku menšiny, a to na dopravných značkách označujúcich začiatok a koniec obce, budovách orgánov verejnej správy alebo rozhodnutiach vydaných v jazyku menšiny, ak je takéto označenie v nariadení vlády podľa § 2 ods. 2. Dopravné značky s označením obce v jazyku menšiny sa umiestňujú v obci podľa § 2 ods. 1 pod dopravnými značkami s názvom obce, ktorý sa uvádza vždy v štátnom jazyku. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom dopravnú značku na účely informatívneho označovania obcí v jazykoch menšín, ktorá sa bude odlišovať od dopravnej značky s názvom obce. Označenie obce v jazyku menšiny sa zobrazuje pod názvom v štátnom jazyku s rovnakým alebo menším typom písma.“

Do konca decembra musia Regionálne správy a údržby ciest vymeniť v Nitrianskom samosprávnom kraji celkom 686 tabúľ na cestách II. a III. triedy.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password