Botanická záhrada SPU sprístupnila verejnosti nový náučný chodník

Zameraný je na osvetu v oblasti zníženia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, informovala hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová.

Náučný chodník vznikol ako jedna z desiatich aktivít v rámci projektu Environmentálne centrum SPU Klíma-Krajina-Informácie. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) naň získala financie z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Celkové oprávnené náklady na aktivitu náučného chodníka tvorili 180.000 eur.

Súčasťou rozsiahlych výsadieb na ploche zhruba 4500 hektárov sú bylinné spoločenstvá.

Navrhnuté sú tak, aby zvládali klimatické zmeny. Slúžiť budú nielen na vzdelávanie študentov, ale aj odbornej a laickej verejnosti. Na rozsiahlej ploche sú vysadené trvalkové záhony, ktoré by mali vedieť lepšie hospodáriť s vodou. „Naši odborníci budú mať možnosť testovať, akým spôsobom sa tieto spoločenstvá rastlín dokážu s problematikou klimatickej zmeny vysporiadať. Verejnosť zároveň bude mať možnosť vidieť, ako tieto výsadby fungujú,“ skonštatoval dekan FZKI Dušan Igaz.

Záhony tvoria desaťtisíce rastlín stoviek druhov.

Pozostávajú z 24 modulov rozložených do troch spoločenstiev, priblížila riaditeľka Botanickej záhrady Alica Beňová. Ide o slnečné záhony, lemové polotieňové spoločenstvá a čisto podrastové spoločenstvá, ktoré sú vysadené v podrastoch drevín.

Najdôležitejším kritériom výberu rastlín bola druhová biodiverzita. „Nezamerali sme sa na suchomilné alebo suchu odolné druhy, ale na pružné druhy schopné znášať extrémne dažde a extrémne suchá. Zaujíma nás, ako sa budú rastliny správať v súčinnosti s terénom,“ skonštatovala Beňová.

Zdroj foto: Botanická záhrada SPU Nitra

Televízia Nitrička

Forgot Password