Nitrianski hygienici pripomínajú obmedzenia pri usporadúvaní hromadných podujatí

Zoznam účastníkov má organizátor uchovávať dva týždne od ukončenia podujatia. Zároveň by zabezpečiť dodržiavanie nosenia respirátorov a rúšok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre vzhľadom na Covid automat upozorňuje na vyhlášku týkajúcu sa hromadných podujatí. Obmedzenia usporadúvania hromadných podujatí sa vzťahujú aj na svady, kary, oslavy, večierky a iné obdobné podujatia alebo hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania (ku ktorým patria aj diskotéky) v okresoch Nitra, Zlaté Moravce, Šaľa.

„Na hromadné podujatie organizované v stupni Ostražitosť alebo 1. stupeň ohrozenia COVID AUTOMAT-u organizátor hromadného podujatia umožní vstup na hromadné podujatie výlučne osobám v režime OTP, alebo na hromadné podujatie organizované v stupni Ostražitosť alebo 1. stupeň ohrozenia COVID AUTOMAT-u organizátor hromadného podujatia umožní vstup na hromadné podujatie
výlučne osobám plne očkovaným,“
pripomína úrad.

Všetkým fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa nariaďuje dodržiavať pri usporadúvaní hromadných podujatí stanovené kapacity.

Okresy Nitra a Zlaté Moravce sú stále zaradené do I. stupňa ohrozenia (červená farba), čo znamená, že maximálne môže byť 25 osôb v interiéri alebo 40 osôb v exteriéri, pre hromadné podujatia organizované v 1. stupni ohrozenia Covid automatu, pokiaľ organizátor umožňuje
vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní). Ak organizátor umožňuje vstup do priestorov výlučne plne očkovaným osobám, maximálne môže byť 50 osôb v interiéri alebo 80 osôb v exteriéri.

Organizátor podujatia je v červených okresoch povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia na účely epidemiologického vyšetrovania.

Okres Šaľa je podľa automatu zaradený do stupňa Ostražitosť (oranžová farba), čo značí maximálne 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri pre hromadné podujatia, ak je umožnení vstup do priestorov výlučne osobám v režime OTP. V prípade povolenia vstupu len plne očkovaným osobám je povolených maximálne 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri.

foto ilustračné (pixabay.com)

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password