Nitra v čase: Kalvária

Vŕšok z vyobrazenou krížovou cestou zdobí Nitru už mnoho rokov.

Nitrianska kalvária pochádza z prelomu 18. – 19. storočia, zatiaľ čo samotný vrch by sme tu našli už omnoho skôr. „K najstarším horninám Kalvárie patria tmavosivé až čierne vápence premenené na mramory. Len ojedinele obsahujú zvyšky fosílií – úlomky ľalioviek, ramenonožcov a lastúrnikov. Približný vek hornín je 204 miliónov rokov, čo zodpovedá najstaršiemu oddeleniu jurského útvaru,“ uvádzajú pramene mesta Nitry.

Z veľkej diaľky sa môže zdať, že vrch má tvar obhryzeného bochníka chleba. Je tomu tak, pretože sa tu nachádzal materiál, ktorý miestni ľudia využívali na stavbu svojich domov. „Farebne najpestrejšie sú vápence staré približne 174 miliónov rokov. Tvoria kamenné lavice rozlične poprehýbané horotvornými tlakmi ružovej, červenej, fialovej, žlto-sivej a bielej farby v okolí kostola Matky Božej, pri dolných kaplnkách Krížovej cesty a južne od vrcholu Kalvárie,“ prezrádzajú zdroje mesta Nitry.

Vo vrchnej časti kopca sa nachádza kostol Nanebovzatia Panny Márie. Prvá písomná zmienka o tejto sakrálnej budove sa spomína v 12. storočí, taktiež tu môžeme nájsť Misijný dom Matky Božej, ktorý bol postavený v roku 1765 pre španielsky rád Nazarénov.

Kláštor slúžil spočiatku ako útočisko pre pútnikov, neskôr doň boli umiestnení vyslúžili kňazi. V ďalšom období zas poskytol domov opusteným deťom. Budova kláštora bola niekoľkokrát prestavovaná. Súčasnú podobu mu dal architekt Michal Milan Harminca. Budova dnes slúži ako misijný dom Spoločnosti Božieho Slova.

Každoročne sa počas sviatkov ako Nanebovzatie Panny Márie konajú v tejto lokalite slávnostné nedeľné púte.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password