Nitra v čase: Židovský cintorín na Klokočine

Posledné miesto odpočinku, ale aj jeden z najväčších židovských cintorínov na Slovensku.

Táto významná kultúrno–historická pamiatka ukrýva cez 5000 hrobov, ktoré zdobia pôvodné náhrobné kamene v barokovom a klasicistickom štýle. Okrem hebrejských nápisov a znakov, ktoré pripomínajú dvanásť izraelských kmeňov, sa na nich zachovali slovenské, maďarské aj nemecké texty. Práve tie rozprávajú o živote nebožtíkov, ich spoločenskom postavení, zamestnaní atď. Založenie cintorína sa datuje do roku 1750, no presný dátum nie je bližšie určený.

„Hlavný židovský cintorín v meste Nitra oddeľujúci pôvodné územie židovskej obce Párovce od nového panelového sídliska Klokočina, má dve časti: ortodoxnú a neologickú,“ uvádzajú staré pramene mesta Nitry.

Hoci sa môže zdať, že sa jedná o jediný cintorín svojho druhu, opak je pravdou. V okolí Nitry sa nachádzajú ešte štyri menšie židovské cintoríny. Prvý nájdeme v Horných Krškanoch – blízkosti Biovety, druhý je v Ivanke pri Nitre – nad tranzitným plynovodom na kopci a posledné v Lužiankach a v Janíkovciach.

Na klokočinskom území našli odpočinok významné osobnosti nitrianskeho mestského života ako bol Jozef Engel (1836 – 1905) a jeho manželka, ktorí celý svoj veľký majetok odkázali mestu Nitra a jeho obyvateľom. Na ich náhrobku dodnes stojí: „Tu je pochovaný Jozef ENGEL, ktorý sa dožil 71 rokov a zomrel 7. marca 1905. Bol geniálnym podnikateľom, ktorý nadobudol svoj majetok neúnavnou a poctivou prácou. Založil ustanovizne na šľachetné ciele a spolu so svojou manželkou podporoval chudobných,“ informuje znonitra.sk.

Jozef ENGEL

Ďalšou významnou osobnosťou tejto komunity bol rabín Ezechiel Baneth (1773 – 1854), ktorý vyučoval v židovskej škole v oblasti Pároviec. „Ako vynikajúci učenec bol známy aj za hranicami monarchie. Zomrel v povesti svätca a jeho hrob sa stal pútnickým miestom,“ uvádza znonitra.sk.

Ezechiel Baneth

Hroby cintorína pripomínajú aj najhoršiu udalosť v dejinách ľudstva – 2. svetovú vojnu. Práve počas nej bolo z Nitry odvlečených okolo šesťtisíc obyvateľov, ktorí skončili v koncentračných táboroch. Ich mená boli neskôr pripísané na náhrobné kamene, hoci sa ich ostatky nikdy nenašli.

„Ich pamiatku pripomína pamätník, pri ktorom sa každoročne začiatkom leta koná smútočná tryzna,“ dodáva znonitra.sk.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password