Nitra pokračuje v pomoci odídencom s neziskovými organizáciami. Niektorí poslanci podpísanie memoránd považovali za nadbytočné

Spoluprácu formálne potvrdzujú memorandá z Nitrianskou komunitnou nadáciou a Centrom Slniečko. Poslancov zaujímalo, či nie sú zbytočné.

foto: FB mesto Nitra

Podľa Ivony Fraňovej, referentky pre zahraničné vzťahy a spoluprácu obe organizácie pomáhali mestu pri budovaní krízového centra pre odídencov krátko po februárovom vyupuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine. Komunitné centrum pre pracovnú a vedomostnú mobilitu COMIN, teda aj NKN majú skúsenosti s prácou s cudzincami už z predchádzajúceho obdobia. Centrum Slniečko poskytlo sociálnych pracovníkov, ktorí v krízovom centre pracovali šesť týždňov. Fungovanie centra zabezpečovali aj dobrovoľníci, ktorí tu pracovali zadarmo.

„Memorandá sú pre nás dôležité preto, lebo definujú strategických partnerov na lokálnej úrovni,“ vysvetľuje Ivona Fraňová.

Majú priniesť trasparentné procesy a informácie v čom mesto s partnermi spolupracuje. Výsledkom memoránd má byť v závere roka tiež správa, ktorá vyhodnotí efektivitu partnerstiev.

zdroj: COMIN

„Stalo sa podľa mňa takou nemilou tradíciou podpisovanie memoránd kade-tade,“ vyslovil svoj názor mestský poslanec Miloš Dovičovič.

Zároveň sa zaujímal, či v prípade spolupráce v inej oblasti bude mesto podpisovať ďalšie memorandum s NKN a či jeho neexistencia v uplynulých týždňoch chýbala. Memorandá sú podľa jeho slov nielen v Nitre módou, pričom ich obsah je neraz obsahovo prázdny. „Škoda toho papiera, na ktorom sa to bude podpisovať,“ dodal poslanec Dovičovič.

„Vy ste nekontrolované subjekty. Ste úplne v inom režime, ako sú všetci normálne pracujúci ľudia a takéto hodnotenie, že my tomu nerozumieme, si vyprosím,“ vyjadril sa poslanec Peter Oremus k fungovaniu neziskových organizácií, ktorých je podľa jeho slov „ako húb po daždi“ a ích výsledky sú žiadne alebo mizivé. K problém spoločnosti by sa mali vyjadrovať profesori a odborníci, nie ľudia z neziskoviek.

foto: NH

Poslankyňa Anna Laurenic Šmehilová na margo spomínaných reakcií poslancov reagovala vyjadrením, že sú možno viac zbehlí v podnikateľskom odvetví, ale je vidieť, že sa nepohybujú v neziskovom sektore.

Podľa jej názoru memorandá pre NKN a Centrum Slniečko oficiálne potvrdzujú, že sa na inklúzii odídencov podieľajú a stávajú sa pre mesto Nitra jednými z kľúčových partnerov pri riešení tejto témy. Rozumie a súhlasí, že treba pomáhať aj slovenským občanom, ale tá téma tu je. „My sem v neziskovom sektore aj profesori a docenti. Ja som si už zvykla, že neziskový sektor v očiach mnohých patrí do odpadu,“ povedala poslankyňa a dodala, že tretí sektor často pomáha štátu a samosprávam.

„Možno nastavovanie procesov niekoho hnevá, ale znamená to nejaký systém a poriadok,“ uviedla Ivona Fraňová. Pred rokom v rámci zavádzania vnútorného systému kvality vyšlo, že mestský úrad nevyhodnocuje partnerstvá dostatočne efektívne. Tieto nedostatky chce úrad napraviť vytvorením takzvanej mapy, ktorá má pomôcť pri efektívnom sledovaní a uzatváraní spoluprác, a to je aj dôvodom vzniku spomínaných memoránd.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password