Medzinárodný deň zdravotných sestier: Na potrebu poďakovať za ich prácu upozorňuje Slovenská komora sestier

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek (5. máj) a Medzinárodný deň sestier (12. máj) sú každoročne dňami celosvetových osláv dvoch náročných a ušľachtilých povolaní.

Medzinárodný deň sestier sa oslavuje po celom svete pri príležitosti výročia narodenia Florence Nightingale,  priekopníčky  a  zakladateľky  moderného  ošetrovateľstva.  Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA), rovnako ako Medzinárodná rada sestier a Medzinárodná rada pôrodných asistentiek pripomína verejnosti, že tento sviatok poskytuje príležitosť poukázať na nezastupiteľné miesto sestier a pôrodných asistentiek, vyzdvihnúť prínos ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie a zamyslieť sa nad náročnou prácou a odbornou starostlivosťou, ktorú poskytujú sestry a pôrodné asistentky každý deň v roku, dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni. 

Riaditeľ SKSaPA Lukáš Kober hovorí, že je potrebné si každoročne pripomínať tieto dôležité dni, aby si verejnosť uvedomila prínos sestier a pôrodných asistentiek a uznala ich zásluhy.

„Naša profesia je krásna, ale náročná, vyžaduje si nielen primerané vzdelanie, ale aj schopnosti, ktoré nás predurčujú na pomoc iným. Povolanie sestry a pôrodnej asistentky sa dlhodobo umiestňujú na prvých priečkach vo vnímaní dôležitosti a dôveryhodnosti jednotlivých povolaní občanmi v mnohých krajinách sveta. Denne pri našej práci vidíme nádej a odvahu, radosť a zúfalstvo, bolesť a utrpenie, život a smrť našich pacientov. Sestry počujú prvé výkriky novorodencov a sú svedkami posledných výdychov zomierajúcich,“ hovorí prezidentka SKSaPA Iveta Lazorová.

unsplash.com

V priebehu posledných dvoch rokov sestry a pôrodné asistentky vďaka svojmu nasadeniu a odbornosti zachránili množstvo životov, pričom sa starali o iných, utešovali ich a zároveň im poskytli súcitnú starostlivosť počas konca života. 

„Našim cieľom je aktívne sa zapájať do tvorby politiky zdravia v našej krajine. Poukazujeme na nedostatky, navrhujeme riešenia, je nás takmer 32 000 a tvoríme najväčšiu skupinu poskytovateľov v zdravotníctve, napriek tomu nás nie je dostatok na to, aby sme mohli pokojne povedať, že je o našich pacientov dostatočne postarané,“ dodáva riaditeľ kancelárie SKSaPA Lukáš Kober.

foto: ilustračné

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password