Levice chcú zachovať rozmanitosť rastlín a živočíchov

Mesto Levice prišlo s iniciatívou zakladania biodiverzitných lúk.

Biologická diverzita, alebo rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov, je dôležitý a veľmi krehký proces. Narušenie jednej prírodnej zložky môže viesť k vyhynutiu niekoľkých druhov. V dnešnej dobe sa rôzne inštitúcie po celom svete snažia ochrániť čo najväčší počet prírodných druhov. Levice sa teraz do tejto iniciatívy zapájajú a svoju mestskú zeleň budú udržiavať prírode blízkou formou.

„Možností na ochranu biodiverzity na miestnej úrovni je skutočne mnoho, patria sem hlavne zvyšovanie podielu vegetácie, zahrnutie ochrany biodiverzity do územného plánovania, zakladanie prírode blízkych sadovníckych úprav, ochrana biotopov a druhov, ako aj tvorba koridorov spájajúcich jednotlivé biotopy,“ informovala radnica mesta Levice.

Biodiverzitné lúky vyrastú celkovo na 12 plochách po celom meste. Zmení sa systém kosenia, ktorý bude odteraz brať ohľad na hmyz a ďalších živočíchov a umožní tvorbu semien u jednoročných bylín.

  Pri kosení by mali platiť tieto pravidlá:

  • aj pri najfrekventovanejších trávnikoch (určených na pobyt) ponechať minimálnu výšku trávy 10 cm, aby sa ochránila fauna žijúca na báze stonky
  • pokosenú trávu z  trávnika odstraňovať, v opačnom prípade sa plochy obohacujú dusíkom, čím sa podporuje rast širokolistých burín a ruderálnych rastlín
  • väčšie trávnaté plochy kosiť postupne, ponechať zhruba 20 % nepokosených, aby sa ochránila fauna, ktorá zimuje v trávnatých porastoch
  • začať s kosením včas zrána, kedy je fauna ešte len pri stopke tráv alebo počas dňa v čase ich dennej aktivity
  • v rámci sídla ponechať plochy, ktoré sú kosené len 2-krát za rok (s cieľom umožnenia tvorby semien u jednoročných bylín), ako aj plochy, ktoré sú kosené raz ročne (po 15. septembri)

Okrem zmeny zásad pri kosení sa pestré rastlinné spoločenstvo dosiahne zmenou trávnika na kvitnúcu lúku. Na rozrušený trávny drn sa vyseje zmes domácich druhov kvitnúcich bylín alebo semená kvetov.

„Takáto plocha pôsobí nielen dekoratívne, ale prispieva aj k ochrane biodiverzity, poskytuje potravu včelám, motýľom a inému hmyzu. Uvedená kvitnúca plocha sa nekosí – len maximálne 1-krát do roka po odkvitnutí. Na takejto ploche takto môže rásť aj vyše 400 druhov kvitnúcich bylín, z ktorých viaceré môžu byť vo voľnej prírode chránené, vzácne alebo ohrozené,“ dodala radnica.

Daniel Mičík

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady? Kontaktujte ma na mailovej adrese: daniel.micik@nitrianskyhlasnik.sk :-)

Televízia Nitrička

Forgot Password