Letný semester na UKF začne dištančne. Pozitívni študenti ubytovaní na internáte majú dodržiavať opatrenia

Výnimky môžu stanoviť dekani. Tí zodpovedajú aj za spôsob a režim vzdelávania. Režim na internách určuje príslušný riaditeľ podľa situácie.

Letný semester na univerzite začne v súlade s vopred stanoveným harmonogramom pre akademický rok 2020/2021. Od 15. februára bude výučba pokračovať a naďalej pôjde o dištančnú formu. „Výnimky stanovia dekani fakúlt v nadväznosti na podmienky a možnosti príslušného študijného programu. Dekani určia spôsob a režim vzdelávania a zodpovedajú za rešpektovanie platných epidemiologických opatrení. Toto opatrenie sa týka aj praktickej výučby vrátane praxí v zmluvných zariadeniach,“ uviedla univerzita. V prípade zlepšenia epidemickej situácie a uvoľnenia opatrení bude umožnená výučba v prezenčnom režime.

Univerzitná jedáleň zabezpečuje stravovanie pre zamestnancov a študentov výdajom stravy vo výdajniach formou balíčkov, konzumácia na mieste nie je možná. Univerzitná knižnica a internáty budú poskytovať služby len v obmedzenom režime. Ten určí príslušný riaditeľ podľa aktuálnej situácie.

Študenti UKF sa zúčastňujú testovania aj ako dobrovoľníci (archív respondentov: ukf.sk)

Študentov vyzývajú k absolvovaniu testovania.

Napríklad počas prvého víkendu plošného okresného testovania sa prejavila pozitivita u štyroch študentiek, ktoré boli následne v izolácii, čo zabránilo ďalšiemu šíreniu koronavírusu. „Odporúčame študentom, aby si pred testovaním urobili dostatočný nákup potravín na niekoľko dní z dôvodu možnej domácej izolácie po testovaní,“ vysvetľuje UKF. Dôrazne tiež odporúča, aby sa testovania zúčastnila celá izba, resp. bunka v rovnakom čase.

Študenti s negatívnym výsledkom testu zdieľajúci izbu s pozitívnym spolubývajúcim sa majú presťahovať do náhradnej izby. Pozitívni študenti by zatiaľ mali počkať pred internátom. Potom sa dostavia na vrátnicu, kde predložia certifikát a následne absolvujú 10-dňovú karanténu vo svojej izbe.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password