Ktorý kandidát na primátora Nitry by získal váš hlas? Preferencie naznačuje nový prieskum

Voľby sa blížia, kampane bežia a prieskumy tiež. Pozrite si výsledky pravdepodobnej účasti a volebných preferencií.

obr. ilustračný: pixabay.com

Agentúra Focus pre Televíziu Nitrička prostredníctvom telefonického dotazníka zbierala nové údaje o preferenciách kandidátov na primátora Nitry. Prieskumu sa v dňoch od 28. septembra do 5. októbra 2022 zúčastnilo 507 respondentov vo veku od 18 rokov.

Otázka znela: V prípade, ak by sa voľby primátora konali už tento víkend, ktorému kandidátovi by ste dali svoj hlas?

Medzi obyvateľmi mesta Nitra by najsilnejšiu podporu získal súčasný primátor Marek Hattas, ktorého preferuje necelá pätina všetkých respondentov (16,5%), čo predstavuje 30,8% rozhodnutých voličov, uvádza agentúra vo výsledkoch prieskumu.

Za ním sa umiestnil Igor Kršiak so ziskom 12,0% všetkých respondentov (22,3% rozhodnutých voličov).

Nasledujú Štefan Štefek s 11,6%, respektíve 21,6% rozhodnutých voličov a Pavol Obertáš s 11,5%, teda 21,5% rozhodnutých voličov.

Štvoricu v menšej preferovanej miere dopĺňajú kandidáti Erik Blaško s 1,5% (2,8% rozhodnutých voličov) a Dalimír Solčanský (0,6% – resp. 1,1% rozhodnutých voličov).

zdroj: Agentúra Focus

„Volieb by sa nezúčastnilo 29,7% opýtaných a 16,6% ešte nevie, koho by vo voľbách podporili,“ informuje agentúra.

Prieskum verejnej mienky sa tento raz zameral aj na pravdepodobnosť účasti na komunálnych voľbách

Primátora a mestských poslancov budeme v rámci spojených volieb voliť už 29. októbra. Nie všetci však svoj hlas odovzdajú.

V čase vykonávania prieskumu respondenti dostali tiež otázku: „Ak by ste mali dnes mieru svojho rozhodnutia zúčastniť sa týchto volieb vyjadriť na škále od 0 do 10, kde 0 znamená, že sa volieb určite nezúčastníte a 10 znamená, že sa ich určite zúčastníte, čo by ste povedali?“

Podľa prieskumu viac ako polovica opýtaných dospelých obyvateľov Nitry deklaruje vysokú pravdepodobnosť účasti v najbližších komunálnych voľbách. Ide o 53%, pričom 48% vybralo hodnotu 10 (určite sa ich zúčastní) a 5% hodnotu 9.

Necelá pätina respondentov (18%) uviedla vyššiu pravdepodobnosť účasti na komunálnych voľbách, teda hodnotu 6 až 8. Ďalšia takmer pätina opýtaných (16 %) uviedla hodnotu 3 až 5, čo predstavuje nízku pravdepodobnosť účasti.

Hodnoty 0 až 2 uviedlo 13 % opýtaných, čo predstavuje viac ako desatinu respondentov s veľmi nízkou pravdepodobnosťou ich účasti na komunálnych voľbách.

Štandardom v prieskumoch verejnej mienky býva nadhodnotenie ochoty potenciálnych voličov zúčastniť sa volieb.

„Respondenti deklarujú pred voľbami ďaleko vyššiu ochotu zúčastniť sa, než je následne reálna účasť,“ poznamenala Agentúra Focus.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password