Hlasovanie o verejnoprospešných projektoch je spustené

Nitrianska komunitná nadácia spustila hlasovanie o projektoch, ktoré sa uchádzajú o granty z programu Klub darcov.

Nitrianska komunitná nadácia

Pre pandémiu sa o grantoch pre žiadateľov nebude rozhodovať v dvoch kolách.
„Tento rok je pre nás všetkých iný. Aktuálna situácia mnohým komplikuje život, a tak bude tohtoročné hlasovanie o víťazných projektoch Klubu darcov prebiehať len elektronicky v jednom kole. Každý, kto daruje sumu minimálne desať eur, sa stane členom Klubu darcov a dostane link na hlasovací formulár,“ oznámila NKN.

O projektoch sa hlasuje do 22. novembra, výsledky a informácie o víťazoch, ktorí získajú grant, budú zverejnené najneskôr o deň neskôr.

Ako informovala NKN, celkovo sa o priazeň členov Klubu darcov uchádza tento rok deväť rôznych verejnoprospešných projektov.

Zdroj foto: nkn.sk

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password