Aké sú právomoci mestskej polície?

Vďaka novele zákona môžu mestskí policajti po novom riešiť viac priestupkov ako doteraz. Kontrolovať môžu aj vodičov taxislužieb.

Pokutu môžete dostať napríklad ak cúvate v jednosmernej ceste. Mestským policajtom po novom pribudli nové kompetencie.

„Môžeme riešiť priestupky, ktoré boli spáchané porušením zákazu, príkazu alebo zákazu vjazdu v miestom značení cestnej premávky, vyplývajúce zo všeobecného označenia miestnej premávky alebo vyplývajúce z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,” informuje náčelník Mestskej polície v Nitre Erik Duchoň.

Často sme presvedčení o tom, že nás mestskí policajti môžu pokutovať len za zlé parkovanie. Ide však o omyl. Ich právomoci sú v skutočnosti omnoho širšie.

Čo všetko vykonáva Mestská polícia?

Členovia mestskej polície kontrolujú dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení samosprávy a uznesení miestneho zastupiteľstva. Kontrolujú dodržiavanie verejného poriadku, verejných priestorov a spolupôsobia pri ochrane obyvateľov. Nitrianski policajti majú na starosti denne sledovať viac ako 50 kamier.

Bližšie informácie sa dozviete z reportáže TV Nitrička.

Televízia Nitrička

Forgot Password