Patrón mesta Nitra

V druhej časti sa dozvieme, kto je patrónom Nitry. Aký život tento muž viedol a ako sa z neho po storočiach stal ochranca mesta Nitra?

Pozemský život Svorada

Život svätého Svorada je úzko spojený s mestom Nitra a s vrchom Zobor. Narodil sa okolo roku 980 v Opatowci na Malopoľsku. Po vstupe do benediktínskeho rádu smerovali jeho mníšske kroky do dediny Tropie nad Dunajcom. Bola to dedina, ktorá bola v blízkosti so severnou hranicou formujúceho sa Uhorska (dnešná severná časť Slovenska, neďaleko Národného parku Pieniny).

kostol svätého Svorada z Tropie

Jeho príchod na územie Uhorska sa datuje približne na rok 1020, kedy sa stáva členom benediktínskeho rádu svätého Hyppolita na Zobore (dnešný Liečebný ústav). Prijatý a mentorsky vedený bol benediktínskym opátom Filipom, v tomto čase tiež získava rehoľné meno Andrej.

Znalosti o živote Svorada nám podáva Maurova legenda (Maurus- pécsky biskup, taktiež uhorský prozaik a básnik). Taktiež Svoradov žiak – Benedikt, podáva určité opisy života tohto jedinečného mnícha. Maurus opisuje asketický život Svorada. Jeho denná práca spočívala v klčovaní lesa a učení pospolitého ľudu. Spomína aj trýznivé nosenie reťaze, ktorá sa mu postupne zarývala do tela. Svorad zomiera už okolo roku 1030.

sv. Svorad a Benedikt – freska pútnikov v Skalke

Pamiatka a svätorečenie

Uhorský kráľ Ladislav I. dáva podnet vtedajšiemu pápežovi Gregorovi VII. na svätorečenie Andreja Svorada. Ten ho prijíma a Svorad je oficiálne vyhlásený za svätého. Kanonizovaný bol spolu s panovníkom Štefanom I., synom Štefana – Imrichom, či biskupom Gerardom. Títo svätí sa stávajú patrónmi nitrianskej diecézy a ich liturgické slávenie pripadá na 17. júla. Svätý Svorad sa taktiež stáva patrónom mesta Nitra.

Nitriansky biskupský chrám niesol už od 12. storočia meno učiteľa a žiaka – sv. Svorada a Benedikta. Svorada taktiež uctievajú aj v krajinách ako Poľsko (jeho rodisko), Česko, Maďarsko, či dokonca Chorvátsko. Na Zobore je po ňom pomenovaný prameň, z ktorého chodieval piť, či mnohé ulice vo viacerých mestách, napr. staromestská Svoradova ulica v Bratislave. Týmto je posolstvo a pamiatka sv. Svorada stále prítomná a zrejme aj v budúcnosti nám naša úcta k odkazu nitrianskeho patróna zostane.

zdroj : Viliam Judák. Svätý Svorad – patrón mesta Nitry. 1. vyd., Nitra, 1999.

Tomáš Homola

Televízia Nitrička

Forgot Password