Komora sestier vyzýva na podporu ošetrovateľstva v krajine

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si uvedomuje závažnosť situácie, ktorú prežíva systém zdravotníctva v súvislosti s pandémiou. Neustále narastajúci počet pacientov v nemocniciach vytvára enormný tlak na zdravotnícky systém, ktorý sa aktuálne nachádza najmä v hlbokej personálnej kríze.

Máme tu tisíce chorých zdravotníkov, u mnohých z nich sme zaznamenali opakujúce sa nakazenie COVID-19, okrem toho evidujeme tri úmrtia sestier na COVID-19. Žijeme v čase, kedy zdravotníci na úkor vlastného zdravia, už aj životov, pracujú vo veľmi ťažkých podmienkach. Preplené nemocnice či časté úmrtia pacientov sú príčinou stresu, fyzického a psychického vyčerpania,“ uvádza Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) združujúca 40 000 sestier a pôrodných asistentiek, je organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou.

„Kroky vlády, ktoré smerujú k opätovným kolám celoplošného testovania, pokladáme za jeden zo spôsobov, ako zistiť aktuálny stav nákazy v populácii, odhaliť prípadné ohniská nákazy, a tak spomaliť šírenie vírusu. Tieto kroky spolu s ďalšími opatreniami, ktoré by sa v žiadnom prípade nemali zmierňovať, predpokladajú, že sa zníži nápor na už teraz pretažený system zdravotníctva,“ hovorí Lukáš Kober, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Jeden z najdôležitejších faktorov, od ktorého závisí úspech testovania aj očkovania či samotného poskytovania zdravotnej starostlivosti, sú ľudské zdroje. Komora sestier opakovane upozorňuje na naliehavú potrebu posilniť pracovné sily v zdravotníctve.

Sestry tvoria viac ako polovicu všetkých zdravotníckych pracovníkov a poskytujú dôležité služby v celom systéme zdravotníctva. Komora upozorňuje, že v prípade ich presúvania z nemocníc či ambulancií do mobilných odberových miest (MOM) v rámci celoplošného testovania, budú sestry chýbať tam, kde sú teraz, pri lôžkach pacientov či v ambulanciách.

Komora aktuálne eviduje zvýšený počet sestier, ktoré požiadali o zrušenie registrácie z dôvodu odchodu do starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Upozorňuje tiež na klesajúci záujem. Uvádza, že za mesiac december bolo zrušených či pozastavených 299 registrácii, zatiaľ čo za to isté obdobie zaregistrovali iba 29 nových sestier a dve pôrodné asistentky. „Tento výrazný nepomer tu máme dlhodobo. Za celý rok 2020 sme zrušili 911 registrácii, 973 registrácii sme pozastavili. Zaregistrovali sme spolu 389 absolventov,“ uvádza. Samotný systém tak prichádza o stovky absolventov ročne a stráca skúsené sestry s desiatkami rokov praxe, ktoré odchádzajú pre zlé pracovné podmienky či mzdy, alebo trpia syndrómom vyhorenia.

Sestry a študenti ošetrovateľstva pritom pomohli štátu pri všetkých doteraz realizovaných plošných aj lokálnych testovaniach. Sú v plnom nasadení v nemocniciach, v ambulanciách, v zariadeniach sociálnych služieb a taktiež v aktuálne fungujúcich MOM po celom Slovensku.

„Je zarážajúce, že sme doteraz nepočuli, ako sa chce štát systémovo sestrám za túto službu odvďačiť. Nastal čas na zásadnú podporu ošetrovateľstva v tejto krajine, v opačnom prípade sa kríza v zdravotníctve spôsobená pandémiou neskončí. Práve naopak,“ dodáva na záver Lukáš Kober.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password