Známy herec s rodinou prerozprával knižné dobrodružstvá pre všetky deti

Audiokniha pomáha dospelým a učí deti, ako sa správať. Vznikla aj vďaka nitrianskemu Centru Slniečko.

zdroj foto: Centrum Slniečko

Nezisková organizácia, ktorá vznikla na pomoc deťom, v Nitre a okolí pôsobí už 20 rokov. Začínala s krízovým strediskom pre matky s deťmi, pokračovala spustením Detskej linky záchrany, útulkom, chránenou dielňou či poradňami. Riaditeľku Centra Marianu Kováčovú k založeniu organizácie priviedla skúsenosť na vysokej škole. V tom čase sa rozhodla v rámci predmetu navštíviť zariadenia, kde boli umiestnené deti s poruchami správania.

Zistila, že mnohé z týchto detí boli zanedbávané, sexuálne zneužívané a v 18 rokoch ponechané napospas osudu.

Míľniky n. o. Centrum Slniečko (zdroj: centrumslniecko.sk)

Zlyhávajúci systém sa už dlhé roky snaží ovplyvňovať prostredníctvom Centra Slniečko. „Každý z nás si popri pracovnom živote žije v prvom rade ten vlastný, súkromný. Ja si práve toto veľmi vážim na ich práci, že aj s vedomím si toho rizika, že to môže ovplyvňovať ich vlastnú rodinu, každodenne šíria dobré posolstvo,“ hovorí o Centre verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

Posolstvo od roku 2015 šíria aj pomocou knihy Kozmo a jeho dobrodružstvá, ktorá aktuálne vychádza v audiopodobe.

Pôvodnú tlačenú verziu dopĺňajú videá určené pre všetky deti.

Príbehy o tom, ako sa správať a rozprávať s deťmi, do zvukovej podoby prerozprával herec Juraj Kemka, jeho manželka a synovia. „Vzormi pre deti sme v prvom rade my – dospeláci, rodičia, učitelia a občas aj nejaký ten knižný či filmový hrdina. Práve preto vznikol projekt Kozmo a jeho dobrodružstvá. Pomáha dospelákom rozprávať sa s najmenšími o vážnych témach ako sú (kyber)šikana, posmievanie sa, vyčleňovanie z kolektívu alebo odmietanie detí, ktoré sú iné,“ prezrádza Slniečko.

Dobrodružné príbehy sú podľa spoluautorky Jany Pekárkovej vhodné pre deti do 8 rokov. Tím z Centra a štúdio Cukru production tiež vytvorili interaktívny preventívny program využiteľný pre rodičov, učiteľov, vychovávateľov, teda osoby komunikujúce s deťmi. Okrem včasnej a adekvátnej intervencie sa program zameriava aj na prevenciu nevhodného či agresívneho správania detí.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password