Zelené zóny v areáli Jaguaru Land Rover

V Jaguari Land Rover vzniknú zelené zóny, ktoré budú chrániť a rozvíjať živočíšnu ríšu v oblasti.

Zástupcovia spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia a dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre František Petrovič podpísali zmluvu o spolupráci. Témou zmluvy je biomonitoring vybraných skupín živočíchov a ochrana biodiverzity v závode Jaguar Land Rover v Nitre.

Závod sa nachádza neďaleko prírodnej rezervácie Lupka, rieky Nitra a Zoborských vrchov. V okolí závodu teda žije mnoho živočíšnych druhov. Odborní pracovníci UKF budú preto vykonávať pravidelný monitoring drobných cicavcov. „Nezastavané plochy areálu JLR majú potenciál byť v budúcnosti osídľované rôznymi druhmi drobných zemných cicavcov, nakoľko plochy nebudú agrotechnicky ošetrované a v priebehu času môže dôjsť k rapídnemu zvýšeniu početnosti drobných zemných cicavcov a k ich nežiadúcemu prenikaniu do budov areálu,“ píše sa v Zmluve o vzájomnej spolupráci a realizácii biomonitoringu.

V areáli závodu bude vytvorených niekoľko zelených zón, ktoré budú fungovať ako centrá biodiverzity. V období od apríla do októbra budú zóny kontrolované špecialistami z Fakulty prírodných vied UKF v mesačnej frekvencii. Úlohou zelenej zóny bude naštartovať revitalizáciu rozsiahleho a poškodeného územia.

Pripravované ekologické plochy v závode budú zložené z pôvodných druhov krov, lúčnych bylín a tráv, ktoré vytvoria biotopy pre hmyz a drobné stavovce. Ich súčasťou budú aj vodné plôšky – napájadlá pre vtáky a obojživelníky, ako i špeciálne kamenné kopy určené pre plazy.

Ďalším prínosnom projektu bude podpora hniezdenia dravých vtákov a sov. „Dravce sú pre tento prípad úplne prirodzeným a biologicky bezpečným spôsobom ochrany areálu. Vo vonkajších priestoroch závodu budú inštalované drevené „barličky“ v tvare písmena T, ktoré im umožnia výhľad a priestor pre lov, najmä malých hlodavcov,“ vysvetlil Ivan Baláž, zoológ Katedry ekológie a environmentalistiky UKF, pod ktorého vedením sa projekt počas nasledujúcich dvoch rokov uskutoční.

„Pri podnikaní zohľadňujeme podmienky prostredia, v ktorom stoja naše výrobné závody. Vážime si spoluprácu s odborníkmi z Univerzity Konštantína Filozofa, ktorých expertíza bude cenným prínosom pri podpore podmienok priaznivých pre pôvodnú faunu aj flóru,“ uviedol Ladislav Halász, manažér oddelenia životného prostredia.  

Monika Hozáková

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password