Zaujímavosti z histórie: Župné divadlo

Divadlo Andreja Bagara tak, ako ho poznáme dnes, nebolo v Nitre prvým divadlom.

Na území Pešej zóny stálo divadlo od roku 1883, ktoré bolo určené pre širokú verejnosť. Projekt bol síce vypracovaný maďarským architektom Adolfom Voytom, nie však pre Nitru. Pôdorys i tvar divadla mal adresovaný mestu Pápa. Podľa iných historických prameňov sa uvádza, že projekt bol vypracovaný pre Národné divadlo v Budapešti.

Mestské divadlo, inak nazývané aj Župné divadlo v Nitre, bolo kópiou pôvodného projektu, len v zmenšenej podobe.

Predlohou na výstavbu divadla sa inšpirovala nie len Nitra, ale aj mestá Sombore či Dés. Nitrianske divadlo malo približne 360 miest na sedenie, malo 9 metrov široké javisko a osvetlené bolo pomocou petrolejových lámp. Väčšie osvetlenie sa získavalo aj prostredníctvom zrkadiel, ktoré dokázali odraziť svetlo, a tým tak presvetľovali javisko.

Zdroj: KPSN

Budova divadla bola podľa slov miestnych síce úchvatná, no veľmi nepraktická.

Prečo však dnešné Divadlo Andreja Bagara nezodpovedá pôvodnému vyobrazeniu? Budova pôvodného divadla bola zničená počas 2. svetovej vojny leteckou bombou. Z budovy ostali len trosky. „Tým však nezanikla snaha o obnovenie profesionálnej divadelnej scény v meste. Tá sa vytvorila v budove Národného domu a súčasne telocvični TJ Sokol. Na divadelné účely upravený priestor slúžil od decembra 1949 – plných 43 rokov. V súčasnosti v tejto budove pôsobí Staré divadlo,“ informuje DAB.

Zdroj: KPSN

Keď ho stavali koncom 19. storočia ,bolo nazvané Národným, nakoľko na výstavbe sa podieľali široké vrstvy občanov. Robili sa zbierky, lotérie, ani vtedy sa nerodili veci automatický. Neskôr za prvej republiky ho nazvali Mestským,“ vyjadril sa k historickej pamiatke pán Anton.

Zdevastovaná oblasť spočiatku neplnila žiadnu funkciu a rástla na nej len zeleň.

Zdroj: KPSN

Neskôr sem umiestnili sochu komunistického vodcu Lenina a po páde režimu bola socha premiestnená. Mesto sa rozhodlo postaviť budovu nového divadla a s jeho výstavbou sa začalo v roku 1982. Pre neočakávané udalosti bolo divadlo dokončené až v roku 1992 a názov nesie podľa divadelného herca, režiséra, pedagóga a divadelného organizátora, Andreja Bagara.

Televízia Nitrička

Forgot Password