Zaujímavosti z histórie: Synagóga

Nitrianska synagóga je jedným zo symbolov mesta Nitra a prešla si rôznymi turbulentnými obdobiami, ktoré ovplyvnili jej aktuálny výzor.

Medzi najvýznamnejšie určite patrí rozmach mesta a slávnostné otvorenie synagógy, avšak výrazným spôsobom sa na nej podpísalo i obdobie útlaku židovského obyvateľstva počas druhej svetovej vojny. Z Nitry bolo vyvezených okolo 6000 židov. V súčasnosti slúži ako koncertná a výstavná sieň.

O prítomnosti židovskej komunity na území Nitry sa uvažuje už v spojitosti s kniežaťom Pribinu.

Zdroj: Klub priateľov starej Nitry

Spomína sa aj v druhej Zoborskej listine z roku 1113, kde je zmienka o vrchu blízko Nitry, nazvaný Mons Judeorum. Privilégium mesta Nitry z roku 1248 zase spomína, že osada Párovce, kde žili Židia, sa volala Castrum Judeorum a v priebehu 17. a 18. storočia sa počet Židov v Nitre začal zvyšovať. Len v Párovciach žilo 21 židovských rodín a práve tu vznikla prvá synagóga v Nitre v roku 1766.

V roku 1818 bola nahradená ďalšou novootvorenou synagógou a v roku 1886 sa vytvorili v Nitre, podobne ako aj na celom svete, dve židovské obce, neologická a ortodoxná.

Zdroj: Klub priateľov starej Nitry

„Ortodoxná obec postavila v roku 1903 novú synagógu, ktorá však už v súčasnosti neexistuje. Neologická obec začala stavať svoj chrám o niekoľko rokov neskôr. Základný kameň bol položený v júli 1910 a jej výstavba trvala jeden rok. Financovaná bola z fondu miestneho filantropa Jozefa Engela a iných darcov, ktorých mená sú uvedené na tabuliach vo vchode do synagógy,“ informuje stránka mesta.

Autorom stavby bol maďarský architekt Leopold Baumhorn.

Zdroj: Klub priateľov starej Nitry (Leopold Baumhorn)

Preslávil sa najmä ako staviteľ synagóg, nakoľko v Uhorsku navrhol a postavil 24 židovských chrámov a z toho 3 sa nachádzali na území Slovenska v Nitre, Liptovskom Mikuláši a Lučenci. O potrebe nového židovského chrámu v Nitre svedčí aj fakt, že Židia v tomto období tvorili takmer tretinu obyvateľstva mesta. „Nitrianska synagóga je situovaná v centre, v tichom prostredí záhrady a úzkej uličky, ktorá spája Farskú ulicu s pešou zónou.“ píše sa v historických materiáloch mesta.

Baumhorn bol pri stavbe objektu ovplyvnený maurským a byzantským štýlom, ktoré doplnil secesnými prvkami.

Pri stavbe boli dodržané základné prvky podoby synagóg:

  • orientácia budovy na východ – Jeruzalem
  • rozdelenie priestoru na mužskú a ženskú časť
  • dominancia chrámu nad okolitou zástavbou
  • do ulice je chrám orientovaný južnou fasádou a charakterizuje ho rozsiahla fenestrácia
Zdroj: Klub priateľov starej Nitry

Kupola je vysoká 16 metrov, nesú ju 4 stĺpy, ktoré zároveň podopierajú ženskú galériu. Stavba sa rozprestiera na ploche 620 m štvorcových a jej kapacita je 500 miest. Dokončená bola v priebehu roka 1911 a slávnostné zasvätenie prebehlo za prítomnosti významných predstaviteľov židovskej obce 19. 9. 1911. „Synagóga bola do roku 1982 majetkom Židovskej náboženskej obce v Nitre, potom prešla pod správu mesta. V roku 1983 začala jej rekonštrukcia, ktorá trvala s dlhšími prestávkami až do júla 2003,“ dopĺňajú historické pramene mesta.

Synagóga v Nitre je zapísaná v Ústrednom zozname národných kultúrnych pamiatok SR.

Televízia Nitrička

Forgot Password