Zaujímavosti z histórie: Svätoplukovo námestie

Nachádza sa v centre mesta, v mestskej časti Staré mesto, konkrétne v Dolnom meste. Svätoplukovo námestie je jedna z významných archeologických lokalít mesta a je to najväčšie námestie v Nitre.

Leninovo námestie, Štefánikovo námestie, Hlavné námestie, Városház tér, Sínház tér či Kossuth tér. V minulosti malo námestie štvorcový tvar a už v stredoveku bolo na mieste súčasného námestia trhové námestie. Tradícia trhov sa tu zachovala až do tridsiatych rokov 20. storočia. Nachádzal sa tu i kostol sv. Jakuba. Prvá zmienka o kostole je z roku 1232, zbúraný bol v roku 1786. „Na námestí bola až do roku 1880 veža tohto kostola, z nej sa zachoval kríž, ktorý stojí nad Svoradovou jaskyňou, a tiež hodiny, ktoré sú umiestnené v jednej z veží Mestského domu – radnice,“ píše sa na stránke mesta.

Zdroj: Klub priateľov starej Nitry

Mestský dom postavili v rokoch 1880 – 1882 na mieste, kde predtým stála veža kostola sv. Jakuba.

V strede námestia sa nachádzal Mariánsky stĺp od Antona Brandla, ktorý dal na pamiatku morovej epidémie (1739) v roku 1882 postaviť biskup Augustín Roskoványi. Stĺp bol viackrát premiestnený a od roku 1989 stojí na terajšom mieste, v blízkosti Mestského domu.

Zdroj: Klub priateľov starej Nitry

V roku 1883 bolo na námestí postavené prvé nitrianske divadlo s kapacitou až 360 miest. Javisko malo 9 metrov do šírky a bolo osvetlené petrolejovými lampami. Nitra mala v tom čase asi 9000 obyvateľov. Budova stála na ploche terajšieho divadla a bola zničená leteckou bombou v druhej svetovej vojne. Nová budova divadla, terajšieho Divadla Andreja Bagara, bola postavená v roku 1992.

V rokoch 1929 až 1931 bola na námestí postavená budova Poštového a telegrafného úradu, dnešná Pošta 1.

Zdroj: Klub priateľov starej Nitry

Objekt patrí medzi najvýznamnejšie architektonické diela medzivojnového obdobia v Nitre a bola postavená podľa projektu českého architekta Josefa Marka. Zachoval sa takmer v autentickej podobe. „Na opačnej strane námestia, oproti Mestského domu, sa nachádza Meštiansky dom. Je to najstaršia budova Dolného mesta, ktorá pochádza pôvodne zo 16. storočia,“ píše sa v na stránke Nitry.

V rokoch 1700 – 1703 v nej bolo umiestnené prvé piaristické gymnázium v Nitre.

Televízia Nitrička

Forgot Password