Zaujímavosti z histórie: Strážna veža „turecká varta“

Zaujímavosťou je, že kopec, na ktorom sa varta nachádza, sa nazýva Borinou práve pre jeho borovicový porast. Druhé pomenovanie pramení z histórie vrchu, kedy na ňom sídlila mestská šibenica, preto sa teda nazýva aj Šibeničný vrch.

Strážna veža „turecká varta“ na Borinke alebo aj na takzvanom Šibeničnom vŕšku vznikla na prelome 16. a 17. storočia. Význam varty bol v minulosti kľúčový – mala za úlohu vysielať varovné signály k posádke, ktorá bránila mesto. Keďže na Borine v tom čase nebola taká hustá vegetácia ako v súčasnosti, slúžila strážna veža na pozorovanie prístupovej cesty do Nitry z juhozápadnej strany, teda od Šale.

Renesančný strážny objekt bol vybudovaný obyvateľmi mesta Nitry, ako obrana pred tureckými vpádmi.

Veža bola súčasťou obranného systému, do ktorého patrila aj päťhranná pozorovateľňa na Kalvárii, ktorá je v súčasnosti prebudovaná na kaplnku. Ďalšou je už zničená strážna veža vo Veľkých Janíkovciach. Veža na Kalvárii kontrolovala cestu od Nových Zámkov, strážna veža vo Veľkých Janíkovciach sledovala cestu od údolia Žitavy.

V 18. až 19. storočí varta slúžila pravdepodobne na výkon spravodlivosti. Objekt tvorí valcová stavba z tehlového muriva, vybudovaná na kruhovom pôdoryse, ukončená zvonovitou murovanou kupolou. Vstupný otvor na úrovni prízemia so segmentovou klenbou zdôrazňuje predstavaný portál.

Pôvodne bol tento kopec holý, dnes je už obrastený hustou borinou – až v 80. rokoch 19. storočia bol na vŕšku vysadený borovicový lesík.

Zdroj: nitrianskagaleria.sk (Giovanni Jacopo (Giacomo) de Rossi
– Hrad Nitra)

Najstaršie dielo v zbierke Nitrianskej galérie sa do nej dostalo prevodom z Krajského vlastivedného múzea v Bojniciach v júli 1965. „Kopec, ktorý sa nachádza na maľbe v strede, bude pravdepodobne Šibeničný vrch pod sídliskom Klokočina v mestskej časti Čermáň, ľudovo známy ako Borina. Názov Šibeničný vrch je používaný od roku 1848, keď sem presťahovali šibenicu pôvodne stojacu pri mestskom cintoríne. Strážna veža na vrchu kopca je viditeľná aj na rytine,“ vyjadrila sa galéria k zbierkovému predmetu na svojej stránke.

Televízia Nitrička

Forgot Password